Lezing door Harrie Bär over het Aezel - project

11 maart 2024

20:00 uur

Gemeenschapshuis De Bantuin – Pastoor Kierkelsplein 20, 5916 SW Venlo

Entree: leden gratis; niet-leden € 7,-

LGOG Kring Venlo nodigt u op maandag 11 maart van harte uit voor een lezing door Harrie Bär over het Aezel - project.

Het ambitieuze project AEZEL werd in 2009 door Martin Pfeifer in Sittard gestart en wordt momenteel door een 250-tal vrijwilligers in heel Limburg uitgevoerd, meestal in samenwerking met heemkunde-verenigingen of archieven. Het AEZEL-project is door de provincie mede geoormerkt als de basis voor een centraal digitaal erfgoed archief.

Het AEZEL Erfgoedproject biedt individuen, Limburgse heemkundeverenigingen en archieven een platform om hun eigen digitale erfgoed te bewaren, te beheren, doorzoekbaar te maken en te presenteren via een website: aezel.eu. Heemkundeverenigingen dragen projecten aan , waarvoor AEZEL procedures en software ontwikkelt zodat deze over heel Limburg kunnen worden uitgerold. Hierdoor wordt versnipperde erfgoed-informatie in Limburg gedigitaliseerd, gebundeld en voor een breed publiek beschikbaar gesteld via het internet.

De bedoeling is dat (het) AEZEL als informatiebron gebruikt gaat worden voor een veelheid van zaken zoals: genealogie, archeologie, landschappen, notarisaktes, bevolkingsregisters, kerkhoven, kastelen, kerken en kloosters, vervoer, handel, kleding, architectuur, taal, foto’s, audio, geschiedenis, literatuur, bidprentjes, ansichtkaarten, grondeigendom, monumenten enz.. De mogelijkheden zijn talloos en voorbeelden zullen in de lezing uitvoerig aan de orde komen. Aezel wordt met recht de “Limburg Time Machine” genoemd: Erfgoed, doorzoekbaar, in beeld en op kaart.

Over de spreker
Na zijn studie aan het Bisschoppelijk College in Roermond, studeerde Harrie Bär elektrotechniek/ procescomputers aan de TH Eindhoven. Zijn bedrijf, Polar systems, leverde geavanceerde on- en offshore gasmeetsystemen. Nadat hij halve dagen ging werken, creëerde Bär het Roermonds Scoreprogramma voor grotere GGZ-instellingen en was hij mededirecteur van Cremare met diercrematoria in Duitsland. De laatste 10 jaar is Bär vrijwilliger en bestuurslid van AEZEL waar hij verantwoordelijk is voor de web- en databasetechniek van het totale project en voor de voortgang in delen van Noord- en Midden Limburg.

De volledige uitnodiging kunt u hier vinden.


Vorige activiteit | Volgende activiteit