Jaarvergadering en aansluitend lezing ‘De voogdijboeken van de stad en ambt Gennep’

De Historische Kring Maas en Niers nodigt u uit voor de jaarvergadering op woensdag 13 maart met aansluitend de lezing ‘De voogdijboeken van de stad en ambt Gennep’ door Hens Borkent.

Agenda jaarvergadering

1 Opening door de interim voorzitter M. Lam-Jetten.

2 Verslag van de jaarvergadering van 9 maart 2023.

3 Bestuurssamenstelling.

Het huidige bestuur bestaat uit 3 leden. Er hebben zich in het afgelopen jaar geen mutaties voorgedaan.

Voorzitter vacant
Secreataris vacant
Bestuurslid vacant

Bestuurslid mv. M. Jetten, interim voorzitter – aftredend 2024
Penningmeester dhr. E Rijniers – aftredend 2025
Bestuurslid mv. C. Gotink – aftredend 2026

Volgens rooster is M. Jetten aftredend. Ze stelt zich herkiesbaar voor 1 jaar. De bestuursfuncties voorzitter, secretaris en een extra bestuurslid zijn vacant. Leden van de Historische Kring kunnen eveneens kandidaten voordragen. Een voordracht moet uiterlijk voor aanvang van de vergadering van 13 maart a.s. schriftelijk en door meerdere leden mede ondertekend bij het bestuur ingediend worden.

4 Jaarverslag 2023 van de interim secretaris.

5 Financieel jaarverslag 2023 van de penningmeester.
Het financieel verslag ligt ter inzage tijdens de vergadering.

6 Overzicht kringactiviteiten voor 2024 (onder voorbehoud).

7 Rondvraag.

8 Sluiting van de vergadering.

De lezing
De voogdijboeken van de stad en ambt Gennep dateren uit de tweede helft van de 18-de eeuw. Ze zijn afkomstig van het Pruisische Landgericht in Kleef. Onlangs zijn van deze boeken transcripties gemaakt. In de boeken wordt de situatie besproken van betrokken gezinnen waar een van de ouders is overleden en een voogd voor de kinderen is benoemd. Voor genealogen een bron van grote waarde met lijsten van alle kinderen, het beroep van de vader, evt. bezittingen, tweede huwelijken en de opleiding die de kinderen volgen.

Hens Borkent is lid van de vereniging Mosaik in Kleef en lid van de Kring Maas en Niers.


De volledige uitnodiging kunt u hier vinden.


Vorige activiteit | Volgende activiteit