Lezing door dr. Régis de la Haye over 75 jaar vrede in Limburg na eeuwen van steeds terugkerende oorlogen

Op donderdag 23 juni organiseert Kring Valkenburg en Heuvelland een lezing over ‘75 jaar vrede in Limburg na eeuwen van steeds terugkerende oorlogen' door dr. Régis de la Haye.

De lezing

Vergelijking met eerdere perioden laat zien dat het voor het eerst in eeuwen is dat de Maasstreken zo’n lange periode van oorlog zijn gevrijwaard. In 2020 herdachten wij 75 jaar bevrijding. Maar al snel werden herdenkingen, historische terugblikken en festiviteiten afgekapt vanwege de verspreiding van het Coronavirus. Dat wij sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog in Limburg in vrede mogen leven, zonder oorlog en regionale of internationale al dan niet gewapende conflicten, is de eerste keer in de lange geschiedenis van onze provincie. Als grensgebied, altijd perifeer gelegen ten opzichte van Europese grootmachten, bovendien sterk versnipperd, is ons Maasdal altijd een doorgangsgebied geweest, als het al niet een speelbal of een ruilobject was bij internationale onderhandelingen. Onze voorvaderen hebben dan weer hier bij, dan weer daar bij gehoord. In ons Limburg beleven wij momenteel voor het eerst in een lange geschiedenis 75 jaar vrede, 75 jaar zonder oorlogsbewegingen. Want als wij terugkijken, per periodes van 75 jaar, dan zien wij dat onze voorouders in al die periodes oorlogen hebben gekend en er veel onder geleden hebben. Want oorlog was voor de burgerbevolking niet alleen oorlog, maar vooral militaire overlast, requisities, plunderingen, verkrachtingen, epidemieën, moordpartijen, angst, en voor de plaatselijke besturen zware financiële schulden die vaak niet afgelost konden worden.
Dat wij nu in Limburg al 75 jaar in vrede leven, hebben wij dat niet te danken aan de Europese integratie?

Dr. Régis de la Haye, geboren in Kerkrade op 1 maart 1945, dus een “oorlogskindje”, studeerde theologie en archivistiek. Gepromoveerd op een proefschrift over de abdij Moissac. Ere-archivaris van het Regionaal Historisch Centrum in Limburg. Diaken en docent aan de opleidingen van het bisdom Roermond.

De volledige uitnodiging is hier te vinden.


Vorige activiteit | Volgende activiteit