Lezing door dr. Peter Nissen over DE KULTURKAMPF EN DE KLOOSTERS IN LIMBURG

5 juni 2023

19:30 uur

Het Witte Kerkje, Voorstad 72, Roermond

Entree: leden gratis; niet-leden € 2.50

Op maandag 5 juni organiseert Kring Gelders Overkwartier van Roermond een lezing door dr. Peter Nissen over de Kulturkampf en de kloosters in Limburg.

De lezing
Aan het eind van de negentiende eeuw streken maar liefst 45 Duitse kloostergemeenschappen op Limburgse bodem neer. Ook in de stad Roermond en verschillende dorpen in Midden-Limburg vonden Duitse kloosterlingen een (soms slechts tijdelijk) nieuw thuis. Zo vestigden zich tussen 1876 en 1880 Duitse zusters van Sankt Salvator en ursulinen in de stad, die in 1881 werden samengevoegd tot een nieuwe congregatie: de Ursulinen van Sint-Salvator. Lange tijd verzorgden zij onderwijs in Roermond. Ook in 1876 vestigden de zusters van het Arme Kind Jezus, die Aken hadden moeten ontvluchten, zich in het huis De Steenen Trappen, waar zij onder meer de zorg voor weeskinderen en voogdijkinderen op zich namen. Vanuit Duitsland kwamen ook gevluchte zusters clarissen en karmelietessen naar Roermond; de laatsten bleven tot 1997. In de buurt van Roermond is het klooster Sankt Ludwig in Vlodrop, waar de Duitse franciscanen tussen 1909 en 1977 een jongensinternaat verzorgden, ook een bekende, zij het verlate, vrucht van de Kulturkampf.

De komst van de Duitse kloosterlingen had te maken met een strijd tussen de Pruisische overheid en de rooms-katholieke kerk in Duitsland die bekend is geworden als de Kulturkampf. Wat was de voorgeschiedenis van die strijd en waarin uitte het conflict zich? En waarom werden de pijlen juist op de kloosters gericht? En vervolgens: waarom vestigden zich zoveel Duitse kloostervluchtelingen in de Nederlandse provincie Limburg? En welke betekenis hebben zij hier gehad? Een belangrijk deel van de Duitse katholieke kerkgeschiedenis heeft zich namelijk op Limburgse bodem afgespeeld.

Deze vragen komen aan bod in de lezing die Peter Nissen op 5 juni 2023 om 19.30 uur in het Witte Kerkje in de Voorstad van Roermond zal verzorgen.

De spreker
Kerkhistoricus en theoloog Peter Nissen, geboren in Swalmen en opgegroeid in Linne, is hoogleraar kerkgeschiedenis, spiritualiteitsstudies en oecumenica geweest aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en de Universiteit van Tilburg. Behalve over zijn vakgebied publiceerde hij ook veel over de regionale geschiedenis van Limburg en Noord-Brabant, waaronder als hoofdauteur van de stadsgeschiedenis Roermond. Biografie van een stad en haar bewoners.

De volledige uitnodiging kunt u hier vinden.


Vorige activiteit | Volgende activiteit