Lezing 'De ontwikkeling van het "Maaspark Ooijen-Wanssum"'

8 november 2021

20:00 uur

Gemeenschapshuis De Bantuin - Pastoor Kierkelsplein 20, 5916 SW Venlo

Entree: gratis voor leden, voor niet-leden €5.-

Op maandag 8 november 2021 nodigen wij u graag uit voor de volgende lezing.

Na de grote overstromingen van de Maas in 1993 en 1995 zijn er plannen gemaakt om dergelijke overstromingen voortaan te voorkomen. Uitgangspunt was en is om de rivier meer “ruimte in de breedte” te geven. Voor dit doel was het gebied tussen Ooijen en Wanssum zeer geschikt, omdat tussen beide plaatsen in het landschap een langgerekte laagte aanwezig is. Deze laagte is een restant van een oude Maasloop.

Tot de Romeinse tijd vertakte de Maas zich bij Ooijen in twee stroombeddingen die bij Wanssum weer bij elkaar kwamen. Later is de westelijke tak door aanslibbing en verlanding buiten gebruik geraakt en heeft de waterafvoer zich naar de oostelijk tak verlegd. Door de drooggevallen westelijke tak – de Oude Maasarm genoemd – uit te diepen, kan bij extreme hoge waterstand veel water in deze 10 kilometer lange slenk worden opgevangen. Volgens de berekeningen zouden de graafwerkzaamheden erin moeten resulteren dat - bij eenzelfde waterafvoer als in de jaren ’90 van de vorige eeuw – het hoogwaterpeil bij Ooijen 37 cm lager zou uitkomen. Afgelopen juli is in de praktijk gebleken dat deze aanname klopt.
De waterkundige ingrepen die in november 2017 van start gingen, werden gecombineerd met het ontwikkelen van een groot natuurgebied, Maaspark Ooijen-Wanssum geheten. In dit Maaspark kan de natuur zijn vrije gang gaan. Om het gebied open te houden worden er grote grazers ingezet. Voor de realisatie van dit omvangrijk project moesten onder meer miljoenen m3 grond worden verplaatst, dijken worden aangelegd, broekbossen worden gerooid, bruggen worden gebouwd en woningen worden gesloopt. In een power-point-presentatie zullen de belangrijkste onderdelen van dit prestigieuze project nader toegelicht worden.

Piet Hoebers behoort tot een klein gezelschap van vrijwilligers die als gids bij rondleidingen door het Maaspark Ooijen – Wanssum betrokken zijn.

Toegang tot de lezing:

Bij binnenkomst zal "De Bantuin" bij iedere bezoeker vanaf 13 jaar de CoronaCheck-app scannen. Dit doen zij omdat we voor bezoekers én vrijwilligers een veilige omgeving willen.

Mocht u niet in het bezit zijn van een telefoon die de CoronaCheck-app ondersteunt dan is een geprinte versie van uw QR-code of het gele vaccinatieboekje ook toereikend.

Men wordt geacht bij op Covid-19 duidende gezondheidsklachten van deelname af te zien.

De volledige uitnodiging kunt u hier vinden.


Vorige activiteit | Volgende activiteit