Lezing ‘De “Limburgse” Pieter Bruegel, schilder in Brussel’ door Roel Jacobs

Op maandag 13 januari 2020 organiseert Kring Weert een lezing door Roel Jacobs over Pieter Bruegel met als titel: De “Limburgse” Pieter Bruegel, schilder in Brussel. Jacobs is de auteur van een tiental boeken en talloze artikelen over de geschiedenis van Brussel. In het kader van het 'Bruegeljaar' riep hij de Brusselse cultuurwereld op meer aandacht aan de eigen geschiedenis te besteden. Hij legt in zijn lezing de nadruk op de Brusselse periode van Pieter Bruegel de Oude die hier de meeste van zijn veertig schilderijen maakte. Daarbij inspireerde de meester zich onder meer op het landschap dat nu ‘Pajottenland’ wordt genoemd.

Roel Jacobs gaat al lang tekeer tegen het kneuterige waanbeeld in Vlaanderen van de Vlaamse boeren-Bruegel. Overal wordt Bruegel beschouwd als een universeel kunstenaar, humanist en vroege Europeaan. Alleen in Vlaanderen lopen er volgens de heer Jacobs lieden rond die verkondigen dat Bruegel een boer was die boeren konterfeitte. Jacobs vertelt ons in woord en beeld waarom dat zo is.

Jacobs is voor LGOG Kring Weert geen onbekende. Hij gaf al enkele malen rondleidingen door Brussel en was ook een aantal keren als spreker te gast in Weert. Een mooie lezing om het nieuwe jaar goed te beginnen!

Meer informatie -->


Vorige activiteit | Volgende activiteit