Lezing ‘Dagelijks leven in ‘ontugt’’

6 september 2021

19:30 uur

Paterskerk (Biest 43, 6001 AP Weert)

Op maandag 6 september organiseert Kring Weert de lezing Dagelijks leven in 'ontugt' door dr. Jos Wassink. Hij studeerde geschiedenis en werkte bij het Rijksarchief in Noord-Brabant en als gemeentearchivaris van Weert. In 2004 is hij gepromoveerd. Zijn proefschrift heeft betrekking op Weert en draagt de titel Van stad en buitenie. Een institutionele studie van rechtspraak en bestuur in Weert 1568-1795. En hij is geen onbekende, want hij is tevens docent bij de succesvolle cursus Weerterlogie.

Het thema van de Maand van de Geschiedenis is dit jaar Aan het werk!. Prostitutie wordt vaak als het oudste beroep van de wereld geduid. Deze lezing zal dan ook over dit onderwerp gaan. Wassink kwam tijdens zijn onderzoek naar de jaren 1629-1795 in ’s-Hertogenbosch namelijk zo'n 250 strafdossiers van hoeren tegen in de Bossche archieven. Dat onderzoek resulteerde in een boek met de titel: Dagelijks leven in ‘ontugt’. Prostitutie in de vestingstad ’s-Hertogenbosch 1629-1795. De Bosch was in die tijd een garnizoensstad. Gemiddeld waren er wel drieduizend militairen in de stad met uitschieters naar tienduizend. Dat was een interessant “werkgebied” voor arme meisjes en vrouwen.

In de lezing komen talrijke aspecten van de prostitutie in ‘s-Hertogenbosch aan bod. Gedetailleerd wordt ingegaan op de organisatie van het prostitutiewezen. De maatschappelijke achtergrond van de vrouwen die erin werkzaam waren, wordt belicht. Er wordt aandacht besteed aan de exploitatie van hoerenhuizen, het werven van personeel en klanten en de hoogte van het hoerenloon. U krijgt tijdens de lezing een inkijkje in het dagelijks leven in de bordelen. Een aantal vrouwen wordt op de voet gevolgd. Ook wordt duidelijk dat in die tijd voor een groot deel van de Bossche bevolking armoede en ellende waren verweven met criminaliteit en in het bijzonder met prostitutie.

Het volledige convocaat kunt u hier vinden.


Vorige activiteit | Volgende activiteit