Kloosters in oostelijk Noord-Brabant

Kring Parkstad en Kring De Westelijke Mijnstreek organiseren op 26 april een gezamenlijke excursie naar oostelijk Noord-Brabant. Het is binnen Nederland een interessant gebied, vanwege de oude kloosters die zich daar ook ten tijde van de Reformatie wisten te handhaven of er juist gesticht werden.

Het huidige Noord-Brabant werd in de 17de eeuw grotendeels als Generaliteitsland ingelijfd bij de Republiek en rechtstreeks vanuit Den Haag bestuurd. De openbare uitoefening van het katholicisme werd verboden, kloosters werden opgeheven en hun bewoners verdreven. Langs de Maas lag echter een aantal vrije Rijksheerlijkheden (Ravenstein, Megen, Gemert, Boxmeer) die rooms-katholiek bleven. Daar kwamen ten tijde van de Contrareformatie kloosters tot stand. De kloosterlingen oefenden de zielzorg uit – ook in het Staatse deel van Brabant – en stichtten er Latijnse scholen. Voor het culturele en godsdienstige leven waren zij honderden jaren van grote betekenis voor de regio.

In 1797 gingen de voornoemde vrije heerlijkheden op in de Bataafse Republiek, waar vrijheid van godsdienst hoog in het vaandel stond. Pas toen Nederland (het koninkrijk Holland) in 1810 deel ging uitmaken van Frankrijk, werden ook de kloosters opgeheven. Gelukkig duurde het bewind van Napoleon niet lang. Maar koning Willem (1815-1840) had ook niet veel op het kloosters en verordonneerde, dat zij geen nieuwe leden mochten aannemen. Zij dienden uit te sterven. Zijn zoon, koning Willem II, hief dit verbod in 1840 op en de kloosters gingen een nieuwe bloeitijd tegemoet.

Tijdens deze excursie bezoekt u het kruisherenklooster te St. Agatha, het klooster ‘Emmaüs’ in Velp en de St. Petruskerk met naastgelegen klooster in Boxmeer.

Let op! U kunt zich aanmelden tot en met 19 april!

Voor deelname en aanmelding kunt u hier de volledige uitnodiging bekijken >>


Vorige activiteit | Volgende activiteit