Jaarvergadering LGOG De Westelijke Mijnstreek met aansluitend lezing Joden in de Westelijke Mijnstreek door Jac Lemmens met muziek door René Haustermans

14 maart 2024

18:45 uur

Odasingel 90, Sittard

Entree: leden gratis; niet-leden €5,-

Graag nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering van Koninklijk LGOG kring De Westelijke Mijnstreek op donderdag 14 maart a.s. De ledenvergadering start om 18.45 uur, locatie Odasingel 90 in Sittard. Na de ledenvergadering zal om 19.30 uur door Jac Lemmens een lezing worden gehouden over de Joden in De Westelijke Mijnstreek. De lezing zal muzikaal worden opgeluisterd door René Haustermans.

Voor meer informatie inclusief het jaarverslag van de secretaris en de lezing klik hier. Het financiële jaarverslag zal tijdens de jaarvergadering door de penningmeester worden gepresenteerd.

Om u aan te melden voor de jaarvergadering en/of de lezing klik hier.

Agenda jaarvergadering (start 18.45 uur)

1. Opening.
2. Mededelingen en vaststelling agenda.
3. Verslag van de secretaris over het jaar 2023 (zie bijlage I)
4. Verslag van de penningmeester over het jaar 2023. Dit zal tijdens de jaarvergadering door de penningmeester worden gepresenteerd.
5. Bevindingen van de kascontrolecommissie. Instellen kascommissie 2024.
6. Verdere activiteiten 2024.
7. Wisseling bestuursleden.

  • Afscheid bestuursleden Robert Pernot en Helmi van Bergen
  • Verkiezing nieuwe bestuursleden: José Brinkhuizen en Desmond Kusters

Het staat leden vrij op grond van artikel 9 lid 3 en lid 4 van de Statuten en artikel 43 lid 2 van het Huishoudelijk Reglement andere kandidaten voor te dragen.

8. Uitreiking verenigingsspeld aan jubilarissen.
9. Rondvraag en sluiting


Vorige activiteit | Volgende activiteit