Jaarvergadering Kring Valkenburg & Heuvelland van het LGOG

Krachtens het Reglement betreffende de Kringen van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap houdt de Kring Valkenburg & Heuvelland de jaarlijkse algemene vergadering voor leden van de Kring in Schimmert op donderdag 21 maart 2024 om 19.30 uur, voorafgaand aan de lezing die om 20.00 uur begint.

De agenda voor deze ledenvergadering is als volgt:

  1. Opening door de voorzitter
  2. Verslag van de activiteiten in 2023 (verschijnt in de eerstvolgende Publications)
  3. Goedkeuring van financieel verslag over 2023.
  4. Reglementair aftreden van onze penningmeester Simon Wolfs.
  5. Goedkeuring van de aanstelling van Vadim Niessen als nieuw lid van het bestuur.
  6. Goedkeuring voor een tweede termijn van voorzitter Kees Schaapveld
  7. Rondvraag
  8. Sluiting door de voorzitter.

NB 1: Het bestuur roept leden op zich te kandideren voor een tweede vacature.

NB 2: Volgens het reglement kunnen tien leden van de Kring ook een andere kandidaat-voorzitter voordragen.

De volledige uitnodiging kunt u hier vinden.


Vorige activiteit | Volgende activiteit