50e Jaarvergadering Kring Ter Horst en documentaire ‘Peelkolonie Griendtsveen’ van Arie Stas

20 maart 2024

20:00 uur

De Locht

Hierbij nodigen wij u uit voor een bijzondere en feestelijke jaarvergadering. Het is een jubileumbijeenkomst en wel de vijftigste jaarvergadering van de Kring Ter Horst. Dit is een besloten bijeenkomst, alleen bestemd voor leden van de Kring ter Horst. U hoeft zich vooraf niet aan te melden. De avond start om 20.00 met de vergadering en wordt om 21.15 gevolgd door een vertoning van een documentaire om 21.15.

Agenda jaarvergadering

1. Opening en mededelingen door de voorzitter.
2. Jaarverslag 2023 met terugblik op 2023 door de secretaris.
Zie de INFO pagina 6 tot en met 8.
3. Financieel verslag over 2023 door de penningmeester en de kascommissie.
Benoeming nieuw lid kascommissie.
4. Bespreking activiteitenprogramma in verleden, heden en toekomst.
5. Bestuursverkiezing.
Afgetreden zijn: Jan Hesen (per 01-08-2023) en Lei Holthuijsen (per 01-12-2023). Peter Jakobs en Sjef Keijsers treden af per 01-04-2024.
Het bestuur stelt voor om Chiarangela van Lieshout te benoemen.
De leden kunnen andere kandidaten voordragen. Een voordracht dient voor 15 maart te zijn ingediend bij de secretaris.
6. Eerbetoon aan onze jubilarissen.
7. Rondvraag.
8. Sluiting van de jaarvergadering.

Pauze, waarin wij het glas heffen op onze jubilarissen en op elkaar.

Deel 2: Documentaire Peelkolonie Griendsveen

In aanloop naar de excursie in Griendtsveen, die in mei zal plaatsvinden kijken we naar een documentaire gemaakt door Arie Stas. De film vertelt over de geschiedenis van het dorp Griendtsveen, ontstaan door grootschalige turfwinning. De film belicht de turfwinning, de woon- en werkomstandigheden van de vele arbeiders en de plaats en betekenis van de ondernemersfamilie Van de Griendt.

Bekijk hier de gehele uitnodiging >>


Vorige activiteit | Volgende activiteit