Jaarvergadering en Lezing over 'De adellijke familie van Vlodrop'

Op maandag 1 april organiseert Kring Gelders Overkwartier van Roermond haar jaarvergadering om 18.30 uur gevolgd door een lezing om 19.30 over 'De adellijke familie van Vlodrop en het geestelijk klimaat in het Maasdal tussen 1525 en 1580' door Guus Janssen.

In de geschiedenis van Roermond is de familie van Vlodrop prominent aanwezig als leverancier van de erfvoogden van Roermond. In deze lezing wordt het adellijke geslacht vanuit een ander perspectief bekeken, namelijk de betekenis ervan in het Maasdal en vooral in de zestiende eeuw. De familie heeft namelijk een belangrijke invloed gehad op het geestelijk klimaat in het Maasdal.

De van Vlodrops waren onder andere te vinden in Dalenbroek, Grevenbicht, Obbicht en Papenhoven, Rijckholt, Leut en Rekem. Er was onder meer een nauwe verwevenheid met de familie van Bronckhorst-Batenburg, die op kasteel Stein zetelde. Beide families toonden grote tolerantie ten opzichte van het ontluikende protestantisme. In de eerste helft van de voordracht wordt een beeld geschetst van het geestelijke klimaat in het Maasdal in de zestiende eeuw en de tweede helft concentreert zich op de rol van het adellijke geslacht.

Bekijk hier de uitnodiging voor de jaarvergadering >>

Bekijk hier de uitnodiging voor de lezing >>

Zie hier het activiteitenoverzicht van vorig jaar >>

Zie hier de notulen van de jaarvergadering van 2018 >>


Vorige activiteit | Volgende activiteit