Industriële Ontwikkeling Westelijke mijnstreek

Op donderdag 14 juni geeft Ernst Homburg voor Kring De Westelijke Mijnstreek een lezing over de industriële ontwikkeling van de Westelijke Mijnstreek. Deze streek is namelijk radicaal veranderd door de aanleg van de Staatsmijn Maurits tussen 1916 en 1925. Van een hoofdzakelijk agrarisch gebied, op de centrale stad Sittard na, naar een industrieel gebied.

Hoewel de term 'Westelijke Mijnstreek' in 1930 incidenteel opduikt, krijgt het begrip pas vaste vorm tijden het voorbereidingstraject van het Streekplan, dat op 31 december 1956 bij Koninklijk Besluit is vastgesteld.

In zijn lezing besteedt Ernst Homburg onder meer aandacht aan de geschiedenis van het begrip 'Westelijke Mijnstreek', de industriële ontwikkelingen voor de oprichting van de Staatsmijn, de aanleg van het Mauritscomplex en het stikstofbindingsbedrijf en de latere rol die de industrialisatie in de ontwikkeling van deze streek heeft gespeeld.

Bekijk hier de volledige uitnodiging >>Vorige activiteit | Volgende activiteit