Habetslezing en afscheidscollege Louis Berkvens

15 juni 2018

16:00 uur

Aula Universiteit Maastricht, Mindersbroedersberg 4-6 te Maastricht

Entree: gratis toegang

Na twintig jaar gaat prof.dr. Louis Berkvens, bijzonder hoogleraar ‘Rechtsgeschiedenis der Limburgse Territoria’ in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid aan de UM, vanwege Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, met emeritaat. Hij doet dat op vrijdag 15 juni met het uitspreken van een rede getiteld: “Het leenrecht vergadert ...”. Limburgse rechtsgeschiedenis in Euregionaal perspectief.

In deze lezing – tevens de achtste Habetslezing – komt het vraagstuk aan de orde van het voortleven van middeleeuwse rechtsinstellingen zoals het leenrecht in de vroegmoderne periode, met als voorbeeld de Keurkeulse Mankamer te Heerlen. De geschiedenis van deze instelling wordt belicht tegen de achtergrond van historische ontwikkelingen in de institutionele driehoek Brussel, Den Haag en Keulen. In het bijzonder wordt daarbij aandacht besteed aan de noodzaak de Limburgse rechtsgeschiedenis te plaatsen in een brede Euregionale context. Om de geschiedenis van lokale en regionale rechtsinstellingen te kunnen duiden, is het wenselijk deze te bestuderen vanuit een breder perspectief. Een dergelijke invalshoek maakt het mogelijk oudere historiografische opvattingen te herijken.

Bekijk hier de volledige uitnodiging >>


Vorige activiteit | Volgende activiteit