IJzervreters in Revolutietijd: Beroepsmilitairen uit de beide Limburgen, 1750-1830

23 januari 2020

19:30 uur

Oos Zittesj Hoes, Odasingel 659 te Sittard

Op donderdag 23 januari organiseert Kring De Westelijke Mijnstreek een lezing over: IJzervreters in Revolutietijd: Beroepsmilitairen uit de beide Limburgen, 1750-1830 door Sander Govaerts.

Het leger wordt snel in verband gebracht met dienstplicht. Dat is op zich niet zo verwonderlijk. Vanaf 1798 tot de jaren ‘90 van de vorige eeuw hebben generaties van jongemannen een (relatief) korte periode van hun leven verplicht in het leger doorgebracht. Maar al te vaak wordt echter vergeten dat een kleine minderheid vrijwillig militair werd. In bepaalde historische periodes, zoals de jaren 1350-1798, was dit soort van rekrutering zelfs dominant. Vaak vochten deze soldaten ook nog eens voor buitenlandse mogendheden. De term huurling, met alle bijhorende negatieve connotaties, valt dan al snel, maar komt eigenlijk niet overeen met de historische realiteit.

In de eerste helft van de presentatie wordt een overzicht gegeven van hoe vrijwillige militaire dienst in de huidige provincies Belgisch en Nederlands Limburg veranderende door de invoering van de dienstplicht. De focus ligt hierbij op de streek rond Sittard-Geleen. Eerst wordt het militaire rekruteringssysteem op het einde van de achttiende eeuw besproken. Dit bestond uit werving door meerdere legers, met name het Staatse, Franse, Keizerlijke, Pruisische, Spaanse, Luikse en Beierse. Vervolgens komt een korte uiteenzetting van de Franse machtsovername in 1792-1795 en de invoering van de dienstplicht (de wet Jourdan-Delbrel, 5 september 1798). Hierna volgt een analyse van militaire dienst onder Napoleon en het Koninkrijk der Nederlanden (waaronder de slag bij Waterloo). In de tweede helft van de presentatie wordt er ingegaan op de mogelijkheden zelf een militaire voorouder terug te vinden, met name diegenen die vrijwillig in het leger traden.

Bekijk hier de volledige uitnodiging >>


Vorige activiteit | Volgende activiteit