Herontdekking-Herbestemming-Herstart

In de monumentale paterskerk in Weert is vorige week een kelder herontdekt. De kelder is mogelijk onderdeel van het kasteel de Aldenborgh, de verblijfplaats van de graven van Horn tussen 1250 en 1458 in Weert. In de grafkelder is ook een grote zware muur te zien die wellicht het fundament is van een buitenmuur van het eerste kerkje van de Franciscanen. Bestuurslid Bouke Kouters maakte een eerste inventarisatie van de omvang van de kelders. Meer informatie (tekst en reportage) kunt u hier vinden.

Dankzij de oplettendheid van ons lid, de heer Pruijmboom, werden we geattendeerd op het grote H. Hartbeeld dat bijna een halve eeuw in de tuin grenzend aan het St. Jansgasthuis heeft gestaan. Later stond het beeld in de tuin van verzorgingshuis Sint Martinus aan de Emmasingel. In samenspraak met de directie van het Land van Horne hebben we het beeld voor Weert kunnen behouden en een passende bestemming kunnen vinden. Aanstaande donderdag, 18 juni 2020, om 15:00 uur, zal het beeld worden geschonken aan de zusters Birgittinessen. U kunt hierbij aanwezig zijn in de kloostertuin van de zusters. Om 14:55 gaat de grote poort aan de Maasstraat open. De bisschop van Roermond, mgr. drs. Harrie Smeets, zal hier ook bij aanwezig zijn.

Zoals u zult begrijpen zal er dit jaar geen Cultuurhistorische Zomer komen. Alhoewel alles was geregeld, hebben we in samenspraak met de plaatselijke organisatoren, besloten om alles een jaar uit te stellen. Enkele mensen van het eerste uur hebben toch nog de hoop om een speciale ‘nood’-editie van Gluren bij de buren te organiseren.

Volledige tekst -->


Vorige activiteit | Volgende activiteit