Gluren bij de Buren … in Ophoven

6 augustus 2019

19:00 uur

TUIN PEPELS, Maasstraat 68, Ophoven

1202 is de oudste vermelding van Ophoven, maar dan nog onder de naam Op-Geistingen. In 1497 wordt het Op-Geistingen alias Ophoven, om tenslotte gewoon Ophoven te worden. Het was het zuide-lijkste deel van het graafschap Horn. Misschien kan het be-oogde ruiterstandbeeld van Filips van Montmorency, de onfortuinlijke graaf van Horn, dan ook even bij ons halt houden?

Ophoven evolueerde in de vorige eeuw tot een moderne vooruitstrevende gemeente. Dit had tot gevolg dat het historische erfgoed enigszins op de achtergrond geraakte. Toch blijft er nog op een korte afstand in de vroegere kern voldoende over om een en ander te tonen en te vertellen uit de vorige eeuwen. Drie verkeersassen in de noord-zuid richting hadden een grote invloed op de dorpsvorm. De Maas bepaalde de grens in het oosten en had een nog zichtbare invloed op het wegennet. Ook de Napoleonsweg en de Romeinse heerbaan hadden een enorme impact op de oude dorpskern. De eerste steenweg bracht (met vertraging) het autoverkeer in het centrum; langs de tweede weg werden bij opgravingen belangrijke oude vondsten gedaan. De dwarsliggende Maasstraat verbond de dorpskern met de vruchtbare leemgronden.

In die buurt vinden we enkele interessante panden. Het huis Reynders, het oudste woonhuis uit de huidige gemeente Kinrooi, bleef gelukkig intact. Het huis Gielen, eigenlijk een huis Rutten, werd kundig gerestaureerd. Maar de windmolen uit 1808 werd een troosteloze molenromp. Het recent ontgrindingsgebied langs de Maas werd in zover als mogelijk toeristisch hergebruikt. Bijzonder is het irrigatiesysteem dat in de droge zomer van 2018 nogmaals zijn nut bewees.

Afsluiten doen we in de schitterende tuin Pepels met speciale aandacht voor het spectaculaire bokkenrijdersgebeuren uit de periode 1780-1790. Kortom, u beleeft een combinatie van cultuur en natuur, van heden en verleden in Ophoven!

Bekijk hier het volledige programma van de Cultuurhistorische Zomer 2019 van Kring Weert >>


Vorige activiteit | Volgende activiteit