Gluren bij de buren: Grevenbicht

Kring Weert gaat op dinsdag 17 juli gluren bij de buren in Grevenbicht. Wie Grevenbicht zegt, zegt in een adem ook Papenhoven. Beide dorpskernen zijn nauw met elkaar verbonden. Grevenbicht was tot de gemeentelijke herindeling per 1 januari 1982 een zelfstandige gemeente en Papenhoven vormde samen met Obbicht ook een gemeente. Parochieel hoorde Grevenbicht tot de parochie ‘Papenhoven-Grevenbicht’, omdat de parochiekerk tot 1907 op het kerkhof in Papenhoven stond. In dat jaar werd in Grevenbicht de tegenwoordige parochiekerk gebouwd, maar de parochienaam bleef gehandhaafd.

De oudste vermelding van Grevenbicht stamt uit 1400. In 1472 nam een dochter van de graaf van Loon de heerlijkheden Heinsberg en Grevenbicht als huwelijksgeschenk mee in haar echtverbintenis met hertog Willem van Gulik. Tot 1567 werd Grevenbicht door de hertogen verpand, daarna trachtte men Grevenbicht te incorporeren in het Gulikse ambt Born. Grevenbicht bleef zich echter verzetten tegen het betalen van belastingen die door het ambt Born werden opgelegd. In 1646 erkende de hertog van Gulik de vrijheid van Grevenbicht ten opzichte van Born. Kort daarna verkocht de hertog de grondheerlijke rechten van de heerlijkheid Grevenbicht aan Johan Arnold Graaf van Leerodt. Tot de Franse tijd (1794) bleef Grevenbicht in bezit van de familie de Leerodt.

Bekijk hier het volledige programma van de Cultuurhistorische Zomer 2018, met onder meer details over het bezoek aan Grevenbicht >>


Vorige activiteit | Volgende activiteit