Extra ledenvergadering gevolgd door lezingen en tentoonstelling over ‘Leven en hersenspinsels van kunstenaar Eeltje de Vries’

18 september 2023

19:00 uur

Auditorium Venrays Museum, Mgr. Goumansplein 1, 5801 CZ Venray

Entree: gratis

Op maandag 18 september organiseert Kring Venray een extra ledenvergadering en een avondprogramma in Het Venrays Museum.

De avond start met een korte ledenvergadering. Belangrijkste agendapunt: verkiezing van bestuursleden. We hebben namelijk 2 personen bereid gevonden om ons bestuur te komen versterken: Sjeng Ewalds en Wim van Delft. Wij stellen onze leden voor hen tot bestuurslid te benoemen. Zoals gebruikelijk kunnen tegenkandidaten door tenminste tien leden en vóór aanvang van de vergadering bij de secretaris van de Kring worden voorgedragen. In dat geval zal een verkiezing plaatsvinden.

Het programma

19.00 uur: Opening ledenvergadering Verkiezing bestuursleden

Rondvraag en sluiting

Bezichtiging tentoonstelling (vrijwilligers van het Venrays Museum zijn aanwezig en geven toelichting)

19.30 uur: Welkom

19.35 uur: Lezing door Piet Bögels, vrijwilliger bij het Venrays Museum: ‘Met welke schaduwen heeft Eeltje de Vries te maken gekregen? Hoe heeft hij zich daarin staande gehouden?’

19.55 uur: Vertoning audiovisuele productie ‘Levensvlucht’

20.15 uur: Pauze en gelegenheid om de tentoonstelling te bekijken

20.30 uur: Lezing door Anne-Lise Bobeldijk, medewerkster van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD): ‘Hoe was de toestand in Minsk tussen 1941 en 1944, tussen welke angstaanjagende klippen kwam Eeltje de Vries in Minsk terecht en welke gevolgen had dit voor hem?’

20.50 uur : Dialoog sprekers met bezoekers. Thema: ‘Hoe houden wij ons staande in donkere tijden? Wat geeft ons houvast?’

21.10 uur: Afronding en sluiting

In afwijking van de normale gang van zaken, worden belangstellenden verzocht zich bij het Venrays Museum aan te melden via een e-mail naar: eeltje@huisvanvenray.nl

De volledige uitnodiging kunt u hier vinden


Vorige activiteit | Volgende activiteit