Excursie naar Turnhout en Eersel

20 mei 2023

08:30 uur

Kupers, Kelvinstraat 1, Weert; Sportpark Ter Koel, Ittervoorterweg 51, Thorn

Entree: leden € 44,50 (€ 37,00 met museumkaart); niet-leden € 49,50 (€ 42,00 met museumkaart)

De Kring Weert van het Koninklijk L.G.O.G., de Aldenborgh en de Geschied- en Heemkundige Kring het Land van Thorn nodigen u hierbij van harte uit om deel te nemen aan een excursie naar Turnhout en Museum “De Acht Zaligheden” te Eersel op zaterdag 20 mei 2023.

Overzicht van het programma:

08.30 uur: Vertrek vanuit Thorn, parkeerplaats sportpark Ter Koel, Ittervoorterweg 51
09.00 uur: Vertrek vanuit Weert, Kupers, Kelvinstraat 1, Kampershoek
10.15 uur: Aankomst in Turnhout, Grote Markt; koffie en gebak in Grand Café Chaos
11.00 uur: Rondleiding met gidsen in Turnhout
12.30 uur: Lunch op eigen gelegenheid; er is voldoende horecagelegenheid
14.00 uur: Vertrek vanuit Turnhout naar Eersel
14.45 uur: Aankomst in Eersel bij museum De Acht Zaligheden; na een korte presentatie volgt een bezoek aan het museum; museumkaart geldig
16.00 uur: Gelegenheid om ter plekke een drankje te nuttigen
17.00 uur: Vertrek naar Weert, respectievelijk Thorn

Genoemde tijden zijn bij benadering.

Deelnamekosten en aanmelding voor deelname

Deelnemers die lid zijn van de GHK Het Land van Thorn, het LGOG of de Aldenborgh betalen een bedrag van € 44,50, niet-leden betalen € 49,50. Museumkaarthouders die lid zijn en hun kaart meenemen betalen € 37,00, museumkaarthouders die geen lid zijn, betalen € 42,00.

In de deelnemersbijdrage zijn begrepen: de kosten van de bus, koffie met gebak, rondleiding stad Turnhout, entree museum “De Acht Zaligheden” en fooi voor de buschauffeur.

De aanmelding voor deelname aan de excursie dient te geschieden op één adres en wel bij de penningmeester van de Aldenborgh door overschrijving van het deelnamebedrag op bankrekening NL31 RABO 01769 68334 ten name van Stichting de Aldenborgh. De overschrijving geldt als aanmelding. U dient wel uitdrukkelijk te vermelden:

1) Naam van de deelnemer(s)
2) Turnhout/Eersel
3) Uw opstapplaats

Er zijn voor deze excursie slechts 50 plaatsen beschikbaar. Bij overboeking hanteren we de volgorde van aanmelding. Gezien de te verwachten belangstelling is aanmelding per omgaande aan te bevelen. Doe het dus liever vandaag dan morgen, maar in elk geval vóór 15 mei a.s.

Indien u na aanmelding/betaling om de een af andere reden alsnog moet afzien van deelname en indien de organisatie geen deelnemers op de wachtlijst heeft staan, dient u zelf voor vervanging te zorgen. Teruggave van de deelnemersbijdrage is niet van toepassing.

Deze excursie is namens het L.G.O.G, Kring Weert, de Aldenborgh en de Geschied- en Heemkundige Kring “Het Land van Thorn” georganiseerd door Wil Filott en Hub aan den Boom. Zij zijn respectievelijk bereikbaar onder telefoonnummer 06-83138322 en 06-18845998.

Wij wensen u voor 20 mei a.s. een heel leerzame en aangename excursie toe.

Vergeet uw museumkaart niet!

De volledige uitnodiging kunt u hier vinden.


Vorige activiteit | Volgende activiteit