Excursie naar kasteel Ammersoyen en naar Zaltbommel

25 mei 2019

08:30 - 17:15 uur

Vertrek Thorn: 08.30 uur Parkeerplaats sportpark ter Koel, Ittervoorterweg 51 / Vertrek Ell: 08.45 uur Parochiekerk Niesstraat (parkeren Scheijmansplein tegenover de kerk)/ Vertrek Weert: 09.00 uur Touringcarbedrijf Kupers, Kelvinstraat 1

Entree: . Leden van de GHKThorn, de kring Weert en vrienden van de Aldenborgh mét een museumkaart betalen € 47, niet leden met een MJK betalen € 52

De Geschied- en Heemkundige Kring “Het Land van Thorn” en de kring Weert van het LGOG organiseren op zaterdag 25 mei een excursie naar kasteel Ammersoyen en de stad Zaltbommel.

Kasteel Ammersoyen

Ammersoyen is een van de best bewaarde middeleeuwse kastelen in Nederland. Het kasteel ligt aan de rand van Ammerzoden in de Bommelerwaard. Het kasteel heeft vier hoektorens, een voorburcht en is geheel omgracht. Een typische Hollandse waterburcht. Ook het interieur heeft een middeleeuws karakter met een ridderzaal en een zolder vol wapens en grachtvondsten. Alles bij elkaar biedt het een mooi beeld van het leven op een kasteel.

De stad Zaltbommel

De oorspronkelijke naam van de stad was Bommel, en tot heden wordt de stad door de inwoners zo genoemd. De oudste vorm van de naam is Bomela of Bomelo (in 850) en is een samenvoeging van Boom (in de tegenwoordige betekenis) en lo, waarbij lo verwijst naar een loofbos op een verhoging in een moerassig gebied. In dit gebied bestaat die verhoging uit de oeverwal langs de rivier de Waal. Namen met de uitgang 'lo' hangen vaak samen met ontginningen van oeverwallen, waardoor er open plekken ontstonden in het bos waar een nederzetting kon ontstaan. In een latere fase (eerste vermelding in 1297) krijgt de nederzetting het voorvoegsel 'Salt' of 'Saut' om het te kunnen onderscheiden van het andere Bommel (Maasbommel). Deze toevoeging slaat op de handel in zout die hier belangrijk was. Zout werd per schip vervoerd en waarschijnlijk in Zaltbommel verhandeld en was zeer belangrijk, vooral voor het inzouten van vis.

Zaltbommel is meer dan duizend jaar oud. De eerste vermelding van de stad als Bomala stamt uit het jaar 850. In de 13e eeuw groeide Zaltbommel uit tot een belangrijke handelsstad en in de 15e eeuw tot een Hanzestad van betekenis.

Let op! U kunt zich aanmelden tot 10 mei!

Voor meer informatie en wijze van deelname kunt u hier de volledige uitnodiging bekijken >>


Vorige activiteit | Volgende activiteit