Excursie naar Doesburg en ‘s Heerenberg

1 oktober 2022

07:45 uur

Ittervoorterweg 51 (Sportpark Ter Koel) in Thorn en Kupers, Kelvinstraat 1 (Kampershoek) in Weert

Entree: Leden € 70,-, niet-leden € 75,-

Op zaterdag 1 oktober organiseert Kring Weert in samenwerking met de Aldenborgh en de Geschied- en Heemkundige Kring het Land van Thorn een excursie naar Doesburg en `s Heerenberg.

In de ochtend reist u naar Doesburg, waar u door gidsen wordt rondgeleid in dit prachtige vestingstadje en in de namiddag bezoekt u, wederom onder leiding van gidsen, het imposante Kasteel Huis Bergh te ‘s Heerenberg. Op de terugweg geniet u van een heerlijk warm buffet in Swartbroek.

Programma

  • 07.45 uur: Vertrek vanuit Thorn, parkeerplaats sportpark Ter Koel, Ittervoorterweg 51
  • 08.10 uur: Vertrek vanuit Weert, Kupers, Kelvinstraat1, Kampershoek
  • 10.00 uur: Aankomst in Doesburg; koffie en gebak in De Waag
  • 10.45 uur: Rondleiding met gidsen in Doesburg
  • 12.15 uur: Lunch op eigen gelegenheid (er is voldoende horeca aanwezig)
  • 13.15 uur: Vertrek vanuit Doesburg naar ‘s Heerenberg
  • 14.00 uur: Aankomst ’s in Heerenberg en rondleiding in Kasteel Huis Bergh
  • 15.30 uur: Vertrek vanuit ’s Heerenberg naar Swartbroek
  • 17.15 uur: Aankomst in Swartroek, warm buffet (consumpties voor eigen rekening)
  • 18.30 uur: Vertrek vanuit Swartbroek naar Thorn en Weert

Praktische informatie

De aanmelding voor deelname aan de excursie dient te geschieden op één adres en wel bij de penningmeester van de G.H.K. “Het Land van Thorn”, de heer Wil Lindelauf en wel via diens emailadres: linass@ziggo.nl . U vermeldt in uw aanmelding:
1 Naam/namen van de deelnemer(s)
2 Lid of geen lid GHKT, LGOG of Aldenborgh
3 Opstapplaats
4 Eventuele dieetwensen
De verschuldigde deelnemersbijdrage dient bij opgave van deelname gelijktijdig voldaan te worden door overschrijving op bankrekening IBAN NL75 RABO 01510 19 266 ten name van Geschied- en Heemkundige Kring “Het Land van Thorn”.

Er zijn voor deze excursie slechts 50 plaatsen beschikbaar. Bij overboeking hanteren we de volgorde van aanmelding. Gezien de te verwachten belangstelling is aanmelding per omgaande aan te bevelen. Doe het dus liever vandaag dan morgen, maar in elk geval vóór 18 september a.s.

Indien u na aanmelding/betaling om de een af andere reden alsnog moet afzien van deelname en indien de organisatie geen deelnemers op de wachtlijst heeft staan, dient u zelf voor vervanging te zorgen. Teruggave van de deelnemersbijdrage is niet van toepassing.

Deze excursie is georganiseerd door Wil Filott en Hub aan den Boom, bestuursleden van het L.G.O.G, Kring Weert, resp. de Geschied- en Heemkundige Kring “Het Land van Thorn”. Zij zijn resp. bereikbaar onder telefoonnummer 06-83138322 en 06-18845998.

De volledige informatie over de excursie en uitnodiging is hier te vinden.


Vorige activiteit | Volgende activiteit