Excursie kasteel Borgharen

11 juni 2022

10:15 uur

Kasteel Borgharen, Kasteelstraat 6, Borgharen - Maastricht

Entree: € 5,- per persoon

Op zaterdag 11 juni organiseert Kring Maastricht een excursie naar kasteel Borgharen.

Over kasteel Borgharen

In de jaarboeken van de abdij van Rolduc staat vermeld dat er in 1153 al een woontoren te Hara stond. Dezedonjon vormt nog altijd het hart van kasteel Borgharen. In de loop der eeuwen hebben de successievelijke adellijke bewoners het gebouw verder uitgebreid. Beeldbepalende toevoegingen zijn de ronde westkant (15e eeuw), de beide zijtorens (16e eeuw) en de zijvleugels (17e eeuw). De bewaard gebleven interieurs dateren voornamelijk uit het eind van de 18e eeuw. De Maastrichtse architect Mathias Soiron kreeg van de familie de Rosen opdracht om het geheel om te toveren tot een lusthof naar Frans voorbeeld. Hij was een veelzijdigheid man: hij ontwierp naast de interieurs ook de tuin, de smeedijzeren hekwerken, het stucwerk en meubelstukken. Aan het eind van de 19e eeuw werd door de familie de Selys Longchamp de kasteelhoeve uitgebreid en kwam het huidige poortgebouw, naar ontwerp van Pierre Cuypers, tot stand.

In later jaren diende het markante gebouw meerdere doeleinden, die niet bijdroegen aan de instandhouding van het geheel. Door de nieuwe eigenaar Ronny Bessems is een bijzondere restauratiecampagne gestart, waar zeer veel vrijwilligers en experts een bijdrage aan leveren. Tijdens de excursie ziet u hen aan het werk.

Praktische informatie

De kosten voor deze excursie bedragen € 5,00 per persoon. U kunt zich voor deelname aanmelden bij Ronny Bessems – de eigenaar van het kasteel – via ronny.bessems@home.nl. Vervoer naar het kasteel is op eigen gelegenheid. Voor wie niet over eigen vervoer beschikt, is het wellicht raadzaam om bij andere leden na te gaan of u kunt meerijden. Maar ook met het openbaar vervoer is het kasteel goed te bereiken. Met buslijn 9 vanaf het centraal station in Maastricht (uitstappen bij halte Middenstraat – Borgharen) bent u er in ongeveer een kwartier.

De volledige uitnodiging is hier te vinden.


Vorige activiteit | Volgende activiteit