‘Een eigenaardig kind in de Nederlandsche familie’ Limburg, Nederland, België en de Duitse Bond (1815-1918)

14 februari 2019

19:30 uur

Oos Zittesj Hoes, Odasingel 659 te Sittard

Limburg is een bijzondere provincie die (in de huidige vorm) pas sinds 1839 deel uitmaakt van Nederland. Limburg werd in de 19e eeuw ‘een eigenaardig kind in de Nederlandse familie’ genoemd. De provincie had bij België gehoord en veel Limburgers waren liever Belg gebleven. Of ze wilden zich aansluiten bij Duitsland. Ook vele Nederlanders waren de provincie liever kwijt dan rijk.

In de lezing op donderdag 14 februari behandelt Eric Lemmens de staatkundige positie van Limburg tussen 1815 en 1918. Hoe verhield de provincie Limburg zich tot het Koninkrijk der Nederlanden dat in 1815 tot stand kwam. Welke positie nam Limburg in bij de Belgische opstand in 1830 en wat was de relatie met de Duitse Bond?

De lezing eindigt rond 1918, het jaar waarin de eerste Limburger minister-president werd en waarin de staatkundige positie van de provincie weer in het middelpunt van de belangstelling stond, door Belgische aanspraken op Limburgs grondgebied.

Bekijk hier de volledige uitnodiging >>


Vorige activiteit | Volgende activiteit