Een eerste kennismaking met QGIS – leer zelf digitale kaarten maken

10 november 2022

14:00 uur

Auditorium van het HCL

Op donderdag 10, 17 en 24 november organiseert Het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg een gratis driedelige cursus aan in samenwerking met dr. Thijs van der Vugt.

Informatie over de cursus

Bij het lezen van geschiedkundige publicaties voor uw werk, studie of onderzoek bent u ongetwijfeld digitale (historische) kaarten tegengekomen. Deze zijn meestal niet rechtstreeks en ongewijzigd uit een atlas overgenomen, maar door de auteur bewerkt en aangepast om te gebruiken. Meestal is dan gewerkt met een zogenaamd geografisch informatiesysteem (afgekort als GIS). Deze software biedt de mogelijkheid om data, die betrekking hebben op een geografisch gebied, te visualiseren. Denk bijvoorbeeld aan de spreiding van inkomens binnen een stad of de aanhang van een politieke partij in verschillende kiesdistricten.

Dit soort kaarten maakt het mogelijk om een grote hoeveelheid tekstuele gegevens op een heldere manier te communiceren aan de lezer. Analyses en conclusies springen, door het gebruik van kaarten, letterlijk meer in het oog.

Het SHCL biedt een driedelige cursus aan die deelnemers op een laagdrempelige manier vertrouwd maakt met de basisfuncties van het softwareprogramma QGIS. Zowel de software als de cursus zijn gratis. Deelnemers worden wel geacht zelf een laptop mee te nemen.

Praktische informatie

U kunt zich tot 1 november 2022 aanmelden via: info-shcl@maastrichtuniversity.nl met de vermelding ‘QGIS-cursus’. Na aanmelding ontvangt u een e-mail met meer informatie. Bij voldoende interesse wordt in het voorjaar van 2023 een tweede cursus aangeboden waarin deelnemers voortbouwen op de vaardigheden uit deze eerste cursus.

De volledige uitnodiging is hier te vinden.


Vorige activiteit | Volgende activiteit