DE KULTURKAMPF EN DE KLOOSTERS IN LIMBURG

29 juni 2023

19:30 uur

Odasingel 90 (Poppodium Volt)

Op donderdag 29 juni organiseert de Kring Westelijke Mijnstreek de lezing DE KULTURKAMPF EN DE KLOOSTERS IN LIMBURG

De lezing
Aan het eind van de negentiende eeuw streken maar liefst 45 Duitse kloostergemeenschappen op Limburgse bodem neer. Ook in de stad Sittard en omgeving vonden Duitse kloosterlingen een (soms slechts tijdelijk) nieuw thuis. Zo vestigden zich in Watersley in 1876 eerst uit Duitsland gevluchte paters franciscanen en later, in 1883, missionarissen van het Heilig Hart, die in 1889 in Leyenbroek het Missiehuis Sint-Andreas lieten bouwen. De zusters karmelietessen van het Goddelijk Hart van Jezus, gesticht door Anna Maria Tauscher, moesten uit Berlijn vertrekken en kwamen in Sittard terecht, waar hun in 2006 zalig verklaarde stichteres in 1938 overleed. De zusters Arme Dienstmaagden van Jezus Christus kwamen in 1877 via kasteel Amstenrade in Geleen terecht, waar zij een pensionaat stichtten. De geschoeide karmelieten uit Beieren kwamen ook in Geleen terecht.

De komst van de Duitse kloosterlingen had te maken met een strijd tussen de Pruisische overheid en de rooms-katholieke kerk in Duitsland die bekend is geworden als de Kulturkampf. Wat was de voorgeschiedenis van die strijd en waarin uitte het conflict zich? En waarom werden de pijlen juist op de kloosters gericht? En vervolgens: waarom vestigden zich zoveel Duitse kloostervluchtelingen in de Nederlandse provincie Limburg? En welke betekenis hebben zij hier gehad? Een belangrijk deel van de Duitse katholieke kerkgeschiedenis heeft zich namelijk op Limburgse bodem afgespeeld.

De spreker
Kerkhistoricus en theoloog Peter Nissen, geboren in Swalmen en opgegroeid in Linne, is hoogleraar kerkgeschiedenis, spiritualiteitsstudies en oecumenica geweest aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en de Universiteit van Tilburg. Behalve over zijn vakgebied publiceerde hij ook veel over de regionale geschiedenis van Limburg en Noord-Brabant, waaronder, samen met Hein van der Bruggen, een stadsgeschiedenis van Roermond. Ook over Sittard heeft hij artikelen gepubliceerd, onder meer in het Historisch Jaarboek voor het Land van Zwentibold.

Noteer deze activiteit in uw agenda. Wij hopen op uw aanwezigheid, u bent van harte welkom!

Graag vooraf aanmelden bij de secretaris uitsluitend via e-mail: helmi.vanbergen@home.nl

De volledige uitnodiging kunt u hier vinden.


Vorige activiteit | Volgende activiteit