De fruitteelt in Zuid-Limburg, 1850-1940

5 maart 2018

20:00 - 22:00 uur

Stayokay Maastricht, Maasboulevard 101 te Maastricht

Entree: gratis voor leden van LGOG / € 3 voor niet-leden

Tussen 1850 en 1940 onderging de fruitsector in Zuid-Limburg meerdere ingrijpende evoluties. Het areaal breidde fors uit, de productie en productiviteit namen aanzienlijk toe. Landbouwers specialiseerden zich in de teelt van kersen, appelen en peren. Ze hadden daarbij in toenemende mate oog voor kwaliteit en consumentenvoorkeuren. Wetenschappelijk onderbouwde kennis omtrent variëteiten, bemesting en ziektebestrijding werd dus alsmaar belangrijker.

De meest cruciale ontwikkeling was de toenemende internationalisering en globalisering van de landbouw- en voedselmarkten. Midden negentiende eeuw was de fruitteelt in Zuid-Limburg (en elders in Nederland) in hoofdzaak nog een nevenactiviteit: commercialisering verliep op een geografisch beperkte schaal, maar tijdens het interbellum was dit reeds anders: een aanzienlijk deel van de productie was bestemd voor de export en op de Nederlandse markt verscheen heel wat fruit uit het Middellandse Zeegebied en de Verenigde Staten.

In deze lezing toont Yves Segers op welke manier de Zuid-Limburgse fruitteeltsector reageerde op de processen van globalisering en internationalisering. De internationalisering van de fruitmarkt bood immers niet alleen bedreigingen, maar ook kansen.

Bekijk hier de volledige uitnodiging >>


Vorige activiteit | Volgende activiteit