De familie van Vlodrop en het geestelijk klimaat in het Maasdal (1525-1580)

6 september 2018

19:30 uur

Harmoniezaal Obbicht

De familie van Vlodrop heeft in de zestiende eeuw een belangrijke invloed gehad op het geestelijk klimaat in het Maasdal. De familie treffen we onder meer aan in Dalenbroek, Grevenbicht, Obbicht en Papenhoven, Rijckholt, Leut en Rekem. Er was onder meer een nauwe verwevenheid met de familie van Bronckhorst-Batenburg, die op kasteel Stein zetelde. Beide families toonden grote tolerantie ten opzichte van het ontluikende protestantisme.

Een van de telgen, Alverta van Vlodrop, erfdochter van Obbicht, was getrouwd met Karel van Bronckhorst-Batenburg. Nadat Karel in 1568 Willem van Oranje had geholpen bij diens overtocht over de Maas, werd kort daarna kasteel Obbicht verwoest. Na de dood van Karel in 1580, die de weduwe met een grote schuldenlast achterliet, hertrouwde zij met Philips van Bentinck, kolonel in Spaanse dienst.

Op donderdag 6 september houdt Guus Janssen een lezing over de adellijke familie van Vlodrop en het geestelijk klimaat in het Maasdal tussen 1525 en 1580. De lezing wordt georganiseerd door Kring De Westelijke Mijnstreek, in samenwerking met Stichting Erfgoed Stein en Ecrevisse-comité Obbicht.

Bekijk hier de volledige uitnodiging >>


Vorige activiteit | Volgende activiteit