Blijde Intrede ruiterstandbeeld Filips van Montmorency

Op zaterdag 28 mei is het dan eindelijk zo ver. Na de internationale Tour de Montmorency komt het ruiterstandbeeld van Filips van Montmorency, de graaf van Horne, definitief naar Weert. Via een tocht vanuit Bocholt via Altweerterheide, de stadsbrouwerij aan de Parallelweg in een mooie stoet naar het Kasteelpark waar het beeld op 5 juni feestelijk onthuld wordt. Onderweg wordt het ruiterstandbeeld begeleid door onder andere de boeren van Bocholt en de Boeren van Weert. De muzikale begeleiding wordt gegeven door schutterij Sint Laurentius Bocholt, het gilde van Sinte Catharina 1480 en stadsbeiaardier Frank Steijns vanuit het carillon van de Sint Martinuskerk.

Uitzwaaien in Bocholt

Onder het luiden van de klokken van de eeuwenoude Sint Laurentiuskerk zwaaien burgemeester Van Baelen, schepenen en de Heemkunde van Bocholt om 13.00 uur “de Heer van Bocholt” uit. Speciaal voor de historie- en kunstliefhebbers is de eeuwenoude Laurentiuskerk van 12.45-13.45 uur te bezichtigen. Schutterij Sint Laurentius Bocholt begeleidt de graaf van Horne met huifkarren van de Boeren van Bocholt via de Weerterweg in Kreyel-Bocholt naar de grens Bocholt-Weert. Op de grens verwelkomen burgemeester Vlecken en kasteelparkwethouder Van den Heuvel het gevolg in de gemeente Weert.

De dorst van de schutters wordt in de nabijheid van de uit 1296 stammende Weerterbeek gelaafd aan het bier wat al sinds 1758 door brouwerij Martens in Bocholt wordt gebrouwen.

Ontvangst bij de Weerter grens

Bij dorpshuis De Paol in Altweerterheide wordt de graaf van Horne door burgemeester Vlecken, wethouder Van den Heuvel, de buitenie van Weert en de leden van geschied- en oudheidkundig genootschap De Aldenborgh om 14.00 uur welkom geheten. De Boeren van Weert, die zorgen dat ze al streekproducten meegeven voor de grote opening van het kasteelpark, een week later, zorgen voor de begeleiding. Om 14.30 uur klinken de aloude kamerschoten in de nabijheid van dorpshuis De Paol in Altweerterheide. Dat is het teken dat het ruiterstandbeeld Altweerterheide verlaat.

Stoet door Weert

Om 15.00 uur stopt de stoet bij de stadsbrouwerij aan de Parallelweg te Weert. Met Ste. Catharina 1480, het Gilde van Wieërter stadsschötte, voorop zal via de Driesveldlaan, Wilhelminasingel, Langpoort, Emmasingel het ruiterstandbeeld Filips van Montmorency van kunstenaar Jos Dirix naar het nieuwe kasteelpark aan de Biest worden begeleid. Dit onder toepasselijke klanken uit de Weerter stadsbeiaard Frank Steijns.

De volledige uitnodiging met alle informatie is hier te vinden.


Vorige activiteit | Volgende activiteit