Lezing: Bergen op Zoom (Brabant); eeuwige grensstad

Graag nodigen wij U uit voor de lezing “Bergen op Zoom; eeuwige grensstad” op dinsdag 28 maart 2023.

Op zaterdag 22 april wordt er een excursie rond dit thema naar Bergen op Zoom georganiseerd. Zie daarvoor het aparte convocaat. Maar de lezing is ook boeiend voor diegenen die dan niet mee gaan.

BERGEN OP ZOOM (Brabant)

De Romeinen kenden deze bijzondere plek reeds. De stad is ontstaan op een zandrug in het uiterste westen van Brabant, waar het veengebied overging in de Scheldedelta. Vanwege de vele waterwegen en de verhoogde ligging was Bergen op Zoom uitstekend te verdedigen. Door de samenkomst van verschillende landwegen en waterwegen lag de stad zeer gunstig voor de handel. Voor de hertog van Brabant was de stad van strategisch belang als vooruitgeschoven bastion tegen de expansie van het graafschap Zeeland en het graafschap Holland.

Handelsstad

Omstreeks 1200 kreeg Bergen op Zoom stadsrechten. Al vroeg ontstonden een sluitende stadsomwalling en enkele grote bouwwerken. Buiten de muren, ten westen van de binnenstad, ontstond het Havenkwartier. De stad ontwikkelde zich met haar laken- en aardewerknijverheid tot belangrijke handelsstad met contacten in Vlaanderen, Engeland en Frankrijk.

Garnizoensstad

Vanwege de verzanding van de Oosterschelde verloor Bergen op Zoom in de 16e eeuw haar belang als handelsstad. Door de centrale ligging tussen Noord en Zuid werd de stad tijdens de Tachtigjarige Oorlog door beide partijen strategisch van groot belang geacht. Tegen het einde van de oorlog was het een garnizoensstad geworden. Omstreeks 1700 werden de vestingwerken ingrijpend gemoderniseerd door Menno van Coehoorn. Ditmaal was Lodewijk XIV de vijand.

Aanmelding voor de lezing geschiedt per email mwvdweerden@ziggo.nl of telefoon: Martin van der Weerden, 045-5325094 of 06-15894406

De volledige uitnodiging kunt u hier vinden.


Vorige activiteit | Volgende activiteit