ALV en lezing: ‘Mr. J. Zanders, of de dilemma's van een Venlose burgemeester in oorlogstijd’

Op maandag 9 maart 2020 om 19:30 uur vindt de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Kring Venlo plaats. Na de vergadering volgt om 20:15 uur de boeiende lezing Mr. J. Zanders, of de dilemma's van een Venlose burgemeester in oorlogstijd door Willem Kurstjens.

Op 16 oktober 1941 werd Mr. J. Zanders, de toenmalige wethouder van Sociale Zaken, burgemeester van de gemeente Venlo. Hij nam de plaats in van burgemeester Mr. B. Berger, die om principiële redenen was afgetreden. Zanders bleef burgemeester tot 2 maart 1945, toen hij werd gearresteerd op verdenking van samenwerking met de vijand. Na de bevrijding werd hij door het COZO (Centraal voor de Zuivering van Overheidspersoneel) bij de minister van Binnenlandse Zaken voorgedragen voor ontslag, waarin deze toestemde, maar door de fiscaal-generaal van het Ministerie van Justitie onvoorwaardelijk buiten vervolging gesteld. Dat roept vragen op. In deze lezing probeert Willem Kurstjens, die al eerder publiceerde over diverse facetten van de Tweede Wereldoorlog in Venlo die vragen op te helderen op basis van archiefonderzoek.

Meer informatie lezing -->

Agenda ALV 2020 -->

Jaarverslag 2019 -->

Notulen ALV 2019 -->


Vorige activiteit | Volgende activiteit