Algemene Ledenvergadering kring Parkstad Limburg GEANNULEERD

30 november 2021

19:30 uur

Thermenmuseum, Heerlen

Helaas hebben wij deze activiteit wegens corona moeten annuleren.

Graag nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering 2021 op dinsdag 30 november om 19:30 uur. Bij binnenkomst van de zaal dient u de presentatielijst in te vullen en te ondertekenen.

Agenda jaarvergadering 2021

  1. Opening en mededelingen vanuit het bestuur
  2. Vaststellen van het Jaarverslag 2019 en 2020
  3. Financiële stand van zaken 2019 en 2020
  4. Benoeming nieuwe kascommissie voor het vaststellen van de jaarrekeningen 2019 en 2020
  5. Samenstelling bestuur
  6. Jubilarissen
  7. Jaarprogramma 2022
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

Het is gewenst dat u zich van te voren aanmeldt. De regels rond corona gelden ook voor deze vergadering.

Aansluitend zal Béatrice de Fraiture een lezing geven over de Romeinse Villa Voerendaal. Deze lezing is ook voor overige belangstellenden toegankelijk.

Bekijk hier het volledige convocaat.


Vorige activiteit | Volgende activiteit