Algemene Ledenvergadering

Op zaterdag 20 april organiseert het hoofdbestuur van LGOG de Algemene Ledenvergadering. U bent van harte welkom in De Schinvelderhoeve te Schinveld. Het bestuur van Kring Parkstad zal mede als gastheer optreden. De agenda voor de vergadering treft u beneden aan. Hier kunt u het verslag van de ALV op 16 september in Venlo vinden.

Programma ALV

 • 13:00 uur: Inloop met koffie en vlaai
 • 13:30 uur: Algemene Ledenvergadering
 • 15:00 uur: Activiteit
 • 16:30 uur: Afsluiting met borrel in de Tiendschuur

Agenda

 • 1. Opening door de voorzitter van het LGOG, Jacques van Rensch
 • 2. Mededelingen
 • 3. Vaststelling notulen ALV 16 september 2023 te Venlo
 • 4. Jaarverslag bestuur over 2023 (secretaris)
 • 5. Financiën
  a. Toelichting op de Jaarrekening 2023
  b. Verslag kascontrole commissie (Nicole Demas en Henk Clevers)
  c. Decharge van penningmeester en bestuur
  d. Benoeming leden kascontrole commissie boekjaar 2024
 • 6. Ontwikkelingen binnen de vereniging
 • 7. Rondvraag en sluiting

Praktische informatie

U kunt zich via deze link aanmelden tot en met maandag 15 april.


Vorige activiteit | Volgende activiteit