Algemene ledenvergadering

Het hoofdbestuur van LGOG nodigt u graag uit voor de ALV van 8 oktober 2022 te Milsbeek in het Trefpunt, Kerkstraat 31. Het bestuur van Kring Maas en Niers zal mede als gastheer optreden en verzorgt ook het educatief deel van het programma.

Dagorde

13:00-13:30 uur: ontvangst Trefpunt met koffie en vlaai

13:30-15:00 uur: Algemene ledenvergadering

15:00-17:00 uur: Lezing over Maarten Schenck door Olga van den Broek met afsluitende borrel.

Agenda Najaarsvergadering

1. Opening door de voorzitter van het LGOG, Jacques van Rensch.

2. Mededelingen.

3. Vaststelling notulen 23 april 2022.

4. Begroting 2023.*

5. Ontwikkelingen binnen de vereniging.

6. Rondvraag en sluiting.

Praktische informatie

Er is een beperkte nazit tot 17:00 uur. Deelname alleen mogelijk na voorafgaande aanmelding. Dat kan tot en met vrijdag 30 september door een mail te sturen naar info@lgog.nl. Bent u na aanmelding alsnog verhinderd dan graag per ommegaande een bericht zodat de lijst van deelnemers actueel blijft.

Parkeren kunt u voor het Trefpunt, langs de Kerkstraat en op het Schuttersplein (gelegen aan de Kerkstraat).

Hieronder treft u de benodigde stukken aan:


Vorige activiteit | Volgende activiteit