Een veertiende-eeuws register van de cijnzen van de Brabantse hertog in Lenculen en Maastricht (Werken LGOG 24)

Beschrijving

Op vrijdag 27 oktober 2017 verscheen als deel 24 in de reeks Werken van LGOG van de hand van dr. Geertrui Van Synghel en prof.mr. Paul Nève Een veertiende-eeuws register van de cijnzen van de Brabantse hertog in Lenculen en Maastricht. Bron voor de historische topografie van Maastricht en omgeving.

Dit cijnsregister bevat de cijnzen die de hertog van Brabant inde van percelen, gelegen in de hof van Lenculen buiten de tweede omwalling van Maastricht, en van percelen in zijn Kommel binnen de stad, alsmede de hertogcijnzen die drukten op plaatsen binnen de eerste ommuring van Maastricht plus nog enkele erfpachten.

Cijnsregisters vormen een belangrijke, maar moeilijke bron voor historisch onderzoek. Ook dit, niet eerder onderzocht cijnsregister van Maastricht is van grote waarde voor rechtshistorisch, sociaal-economisch, taalkundig, toponymisch en prosopografisch onderzoek in de stad en haar omgeving. Het eerste gedeelte licht ons vooral in over de exploitatie van het grondbezit van de hof van Lenculen, een voormalig koninklijk domeingoed. In het tweede gedeelte van het cijnsregister zijn de contouren van de ‘nieuwe stad’ van Rufus te ontwaren, gelegen tussen de eerste en de tweede omwalling rond de huidige Capucijnenstraat. Ook hier hief de hertog zijn cijnzen. Nog dieper in de stad verscholen, binnen de eerste omwalling, liggen de in het derde gedeelte vermelde percelen. Het register licht ons hier nader in over de bewoners van huizen aan de noord- en oostzijde van het Vrijthof. Zo blijkt het eerste Maastrichtse huis van de Duitse orde in de Bredestraat gestaan te hebben.

Prijs
€ 20,00 (exclusief verzendkosten)

Auteur

Prof. mr. Paul Nève & dr. Geertrui Van Synghel

Jaar van uitgave

2017

ISBN-nummer

978-90-71581-19-9

Plaats

Maastricht