"Van der Nyersen Upwaert" (Werken LGOG 7)

Beschrijving

De bijdragen in deze uitgave gaan over:

 • De politieke betrekkingen tussen Maastricht en het prinsbisdom Luik in de dertiende en veertiende eeuw, door H.H.E. Wouters
 • De middeleeuwse tollen verbonden met het land van ’s-Hertogenrade, door L. Augustus
 • De kerkelijk-politieke conflictsituatie in het Guliks-Luikse kerkdistrict sinds de vijftiende eeuw, door A.J. Munsters
 • Venlo in het midden van de vijftiende eeuw, door W. Jappe Alberts
 • Het “Vera Icon” uit de Sint Servaaskerk te Maastricht teruggevonden, door A.J.J. Mekking
 • De vier hervormingsvisitaties van het Sint Servaaskapittel te Maastricht, door S. Tagage
 • Economische en sociale gevolgen van de val van Maastricht in 1579, door J.C.G.M. Jansen
 • De invoering van de gereformeerde religie in het Overkwartier van Gelderland 1632-1633, door A.H. Jenniskens
 • De perpetuiteit der magistraten van Roermond en Venlo, door P.W.A. Dingemans
 • Rijnsgraaf Frederik Magnus van Salm, goeverneur van Maastricht, door P.J.H. Ubachs
 • De conferentie van Aken in 1663, door J.A.K. Haas
 • Pogingen tot herstel van de Maastrichtse lakennijverheid, door J.G.J. Koreman
 • Enkele bijzonderheden over de koperfabricage te Eijsden in de jaren 1612-1714, door J.H.M.M. van Hall
 • Gerardus Wery, een Maastrichtse zilversmid, 1662-1718, door W.E.S.L. Keyser-Schuurman
 • Het verval der vestingwerken van Weert, door J. Henkens
 • Een opmerkelijke serie herderlijke brieven in de bibliotheek van het rijksarchief in Limburg 1801-1880, door Q.A.J. Munier
 • Het ontstaan van de oostelijke rijksgrens van Limburg in regionaal perspectief, door G.H.A. Venner
 • Emigratie van Limburgers naar België 1839-1856, door J. Grauwels
 • 's Konings verschijning in het hertogdom Limburg, door J.H.M. Wieland
 • De afbraak van Wijker Kuittoren, door Th. J. van Rensch
 • Uit de geschiedenis er St. Martinuskerk te Venlo. Restauratie van kerk en toren door dr. P.J.H. Cuypers 1872-1882, door W.Th.M. Hendriks
 • Het geneeskundige staatstoezicht in Limburg 1865-1890, door J.F.R. Philips
 • Het rijksarchief in Limburg en de archeologie, door J.T.J. Jamar
 • Berg en Terblijt als bakermat van Limburgse geschiedschrijvers , door A.H.H. Houben

Prijs

Leden € 5,= / niet leden € 7,50

Auteur

Onder redactie van: G.W.G. van Bree, P.A.W. Dingemans, J.A.K. Haas, A.H. Jenniskens, J.H.M. Wieland, J.Th.H. de Win

Jaar van uitgave

1981

Plaats

Maastricht