Plakkaten, Ordonnanties en Circulaires voor Pruisisch Gelre (1713-1798); Plakkatenlijst Overkwartier deel III (Werken LGOG 22)

Beschrijving

Op 22 november 2012 verscheen als deel 22 in de serie Werken LGOG: Plakkaten, Ordonnanties en Circulaires voor Pruisisch Gelre (1713-1798); Plakkatenlijst Overkwartier deel III.

Een groot deel van het huidige Noord-Limburg, alsmede het aangrenzende deel van Nordrhein-Westfalen werd in de periode 1713-1798 als Pruisisch-Gelre vanuit Berlijn bestuurd. In deze periode werden te Berlijn en te Geldern talrijke wetten en verordeningen uitgevaardigd ter regulering van het maatschappelijk en economisch leven in deze Pruisische provincie. In de Plakkatenlijst heeft prof. dr. A.M.J.A. Berkvens 1060 van deze verordeningen beknopt beschreven en door middel van een uitvoerig register toegankelijk gemaakt. Zo ontstaat een helder beeld van de vele maatschappelijke en economische problemen waarvoor het Pruisische bestuur zich gesteld zag en de creatieve oplossingen die het daarvoor wist te bedenken. Door middel van wetgeving trachtten de Pruisische koningen Frederik Willem I (1713-1740) en Frederik II (1740-1786) in de beste traditie van het Verlicht Absolutisme de belangen van hun onderdanen te bevorderen. De Plakkatenlijstbiedt inzicht in het functioneren van de toenmalige maatschappij, met samenvattingen van verordeningen over uiteenlopende onderwerpen als bestuur, rechtspraak, advocatuur, belastingheffing, armenzorg, bedelarij, landlopers, bosbouw, geld- en kredietwezen, migratie en industrie.

De Plakkatenlijst is voorzien van een uitvoerige tweetalige inleiding, waarin de plaats van Pruisisch Gelre binnen de Pruisische monarchie en de organisatie van wetgevende bevoegdheden op centraal (Berlijn) en decentraal niveau (Commissio Regia en Justizcollegium te Geldern) worden uiteengezet.

Prijs
€ 40 (exclusief verzendkosten)

Auteur

Prof. dr. A.M.J.A. Berkvens

Jaar van uitgave

2012