Ontgonnen Verleden. Opstellen over de geschiedenis van oostelijk Zuid-Limburg aangeboden aan Louis Augustus bij gelegenheid van zijn vijfenzeventigste verjaardag (Werken LGOG 15)

Beschrijving

De bijdragen in deze publicatie gaan over:

 • Over Louis Augustus, een biografische schets, door Roelof Braad
 • Lijst van publicaties van L. Augustus, door drs. H.J.S.M. Broers
 • Kwartierstaat drs. F.L. Augustus, door W. Nolten
 • Zegels in het archief van de abdij Kloosterrade, door dr. G.H.A. Venner
 • De hervorming van Kloosterrade (1680-1684) en bisschop Cools, door drs. C.H.G. Schutgens
 • Franz Wilhelm Rauschaw, Lebensweg eines Kanonikers und Abtes in den 'jansenistischen' Reformabtei der Regularkanoniker in Klosterrath, door dr. H. Deutz
 • De schilderijencollectie van de abdij Kloosterrade en de invloed van de grafiek, door J.J. Stassen
 • 'Autobiographie Musicale' van Bernard Antoine Pothast, door dr. H.C.M. van Dijk
 • De bibliotheek als postoraal arsenaal: de pastoriebibliotheek van de Sint-Lambertusparochiete Kerkrade in de 17de en 18de eeuw, door prof. dr. P.J.A. Nissen
 • Het bisschoppelijk archief van Luik, bron voor de geschiedenis van de parochied Kerkrade en 's-Hertogenrade tot de Franse tijd, door drs. A.M.P.P. Janssen
 • De beeldvorming van Mdr. dr. W. Everts bij J.A. Alberdingk Thijm, Lodewijk van Deyssel en François Erens, door dr. H.G.M. Prick
 • Kerkrade 1814-1839, de moeizame integratie in een nieuw staatsverband, door drs. M.N.B. Kockelkoren
 • De geheimzinnige blinde rondboog in de Heerlense Schelmtoren: eertijds drager van een gerechtigheidstafereel? drs. M. van Dijk
 • De Schaesbergse erfenis, door drs. E.P.M. Ramakers
 • Terugvalrecht in het Land van Valkenburg, de zaak 'Heylger Aerts contra Jan Hoens' opnieuw bezien (ca. 1695-1707), door prof. mr. A. Gehlen
 • Die zweitausendjährige germanisch -romanische Symbiose im Umfeld des Herzogtums Limburg, Versuch einer Bestandsaufnahme zu Sprachkontakten im westeuropäischen Schwingungsfeld, door prof. dr. L. Wintgens
 • Verhoudingen tussen rooms en protestants in Heerlen gedurende de Franse Tijd: rumoer om de pastoriewoningen, door prof. dr. W.A.J. Munier
 • Franz Egon von und zu Hoensboech, zijn opname in de ridderschap van Limurg 1841-1845, door drs. J.T.J. Jamar
 • De oudste artesische putten van Nederland, te Terworm in Heelen, door drs. P. Boselie
 • Katakomben in Valkenburg: religieus landschap tussen folly en museum, door prof. dr. P. Post
 • Glück auf, een socialistische woningbouwvereniging in Heerlen, 1913-1927, door drs. M. Put

Prijs

Niet meer op voorraad.

Auteur

Onder redactie van: drs. J. Offermans, R. Braad, drs. M. Kockelkoren, drs. J. Jamar, prof. dr. P. Nissen, drs. E. Ramakers, drs. K. Schutgens

Jaar van uitgave

1996

ISBN-nummer

907158108X

Plaats

Heerlen