Munsters in de Maasgouw (Werken LGOG 9)

Beschrijving

De bijdragen in deze uitgave gaan over:

 • Curriculum vitae pater A.J. Munsters M.S.C.
 • Bibliografie van pater A.J. Munsters M.S.C., 1936-1985
 • Vuursteenbewerking en vuursteenbewerkers in de Limburgse bandkeramiek, door M.E.Th. de Grooth
 • Bandkeramische grafvelden als spiegel van de sociale structuur der samenleving, door P.J.R. Modderman
 • Villa of praetorium, door J.E. Bogaers
 • Het grafveld in de Pandhof van de Sint-Servaas te Maastricht, door W.J.H. Verwers
 • Over de gedaantewisselingen van het Huys Geysteren, door J.G.N. Renaud
 • Een bijdrage over de heren van Geijsteren in de vijftiende eeuw, door M. Flokstra
 • De beoefening van de archeologie in Limburg tot 1940, door J.T.J. Jamar
 • St. Willibrord en het bisdom Tongeren, door H.Halbertsma
 • Parochies in Middeleeuws Maastricht, door Th.J. van Rensch
 • Van Aldenhof tot Sint-Catharina Bongart, bijdrage tot de geschiedenis van een Maastrichts begijnhof, door F.H.M. Roebroeks
 • Middeleeuwse erfenisoorlogen: naamgeving en oorsprong, de voorbeelden van Holland en Loon (13de-14de eeuw), door Jean Baerten
 • De abdij Rolduc en de Windesheimers, door L. Augustus
 • Calvinistisch gezinden in de Landen van Overmaas omstreeks 1566, door J.G.C. Venner
 • Het Echtreglement voor de Generaliteit in de eerste jaren, door PJ.H. Ubachs
 • De protestantse aanwezigheid in een limburgs dorp, kanttekeningen bij enkele zeventiende-eeuwse lidmatenlijsten van de gereformeerde gemeente van Eijsden (1656-1700), door W.A.J. Munier
 • Botsing over jeugdvertier in achttiende-eeuws Buggenum, door K. Schutgens
 • Hoe het eerste katholiek handboek voor literatuurgeschiedenis in Nederland tot stand kwam, P.A.M. Geurts
 • De betekenis van het Luikse bisschoppelijk archief voor de Limburgse kerkgeschiedenis, door A. Deblon
Auteur

Onder redactie van: A.H. Jenniskens, P.J.H. Ubachs, P.A.M. Geurts, W.A.J. Munier, M.K.J. Smeets, W.J.H. Willems, H.H.E. Wouters

Jaar van uitgave

1986

ISBN-nummer

9071581012

Plaats

Maastricht