Munire Ecclesiam. Opstellen over 'gewone gelovigen' (Werken LGOG 13)

Beschrijving

Deze uitgave werd aangeboden aan prof. dr. W.A.J. Munier bij zijn zeventigste verjaardag.

De bijdragen in deze uitgave gaan over:

 • De plaats van de gelovigen bij Johannes Chrysostomus, door L. Meulenberg
 • Van ordinarius naar ordinair ofwel Dubia bij Duby, door Jan van Laarhoven
 • Erasmus en de prediking in zijn tijd, door C. Rademaker
 • Voornamen in de beide Limburgsen 1500-1795. Een eerste verkenning, door P. Ubachs
 • Tucht in Maastricht (1580-1632), een terreinverkenning, door Ingrid Evers
 • De mis van Adrianus en Adriana. De kennismaking van een Brabantse pastoor en een gewone gelovige met de geleerde magie, Breda 1589-1590, door Charles Caspers
 • Gelovige Thomas op de reliektoning van Trier in 1655, door Régis de la Haye
 • Epilepsie, geheiligd of verdoemd? Volksgeneeskundige recepten tegen epilepsie in Limburg in de zeventiende en achttiende eeuw, door Peer Boselie
 • Het kerkvolk op zondagen. De gereformeerde kerk en de sabbatsontheiliging, ca. 1580-1800, door G. Stronks
 • Broederschappen in de zeventiende en achttiende eeuw in het bisdom Luik en in de omgeving van Sittard in het bijzonder, door A. Deblon en A. Janssen
 • Kerkelijke tucht in de hervormde gemeente Sittard van 1710-1734, door J. Kreukels
 • Het magisch-religieuze universum van Odilia Boonen en haar klanten. Over toverijproces voor het officialaat van het bisdom Roermond in 1724-1726, door Peter Nissen
 • Rolduc und die Pfarrseelsorge: das kirchliche Leben in Eupen im 18. Jh., door Alfred Minke
 • De abdij Kloosterrade als bedevaartsoord van de heilige Lucia, door L. Augustus
 • De pastoor als pedagoog: een vertoog over kinderopvoeding uit het begin van de achttiende eeuw, door K. Schutgen
 • Om de gunst van het volk. Het Brabantse volk als factor in een klerikale machtsstrijd, door F. Jespers
 • De gepubliceerde rooms-katholieke preek in Nederland 1840-1960. Een 'fondsreconstructie', door J. Evers
 • St. George-in-the-East of hoe een parochie tot slagveld werd. Rellen in een victoriaanse parochie door de invoering van het ritualisme, door H. Tercic
 • Een periodiek en geloofsvoorstellingen. Analyse van een devotie- en missieperiodiek van de Redemptoristen: Het sint Gerardusklokje 1928-1987, door J. Evers
 • Het Tweede Vaticaans Concilie: een zaak van alle gelovigen, door J. Jacobs
 • Ruimte voorliturgie: enkele notities over de analyse van heilige plaatsen, door P. Post

Prijs

Leden: € 10,00 / niet-leden: € 12,50

Auteur

Onder redactie van: J. van Laarhoven, R. de la Haye, N. Eussen, A. Jenniskens, J. Kreukels, P. Nissen, C. Schutgens en P. Ubachs

Jaar van uitgave

1990

ISBN-nummer

9071581047

Plaats

Maastricht