Munice ecclesiam. Opstellen over 'gewone gelovigen' (Werken LGOG 13)

Beschrijving

W.A.J. (Willem) Munier (1919-2013) was een kerkhistoricus die het grootste deel van zijn werkzame leven doorbracht in Limburg. Zo was hij onder meer vanaf 1974 tien jaar lang hoogleraar kerkgeschiedenis aan de Hogeschool voor Theologie en Pastoraat in Heerlen. En van 1968 tot 1991 was hij lid van de redactie van het jaarboek van het LGOG, de Publications. Bij zijn zeventigste verjaardag kreeg hij van het LGOG en de Universiteit voor Theologie en Pastoraat een liber amicorum aangeboden. Ruim twintig auteurs leverden een bijdrage aan Munire ecclesiam - Opstellen over ‘gewone gelovigen’.

Uit het voorwoord van de redactie: ‘De auteurs werd gevraagd in hun bijdragen niet de hiërarchie, maar de dagelijkse geloofspraktijk van de “gewone gelovigen” als uitgangspunt van hun onderzoek te nemen. Hoe beleefden zij zielzorg en prediking, welke rol speelde magie en gemeentetucht in hun leven. Hoe kreeg hun vroomheid gestalte in bedevaarten en broederschappen?’ Deze thematiek sloot aan op ontwikkelingen in de beoefening van de kerkgeschiedenis die in die tijd ingang begonnen te vinden.

Munire ecclesiam - Opstellen over ‘gewone gelovigen’ telt 378 pagina’s en verscheen als deel 13 in de reeks Werken van LGOG. Klik hier voor de inhoudsopgave. Munire ecclesiam is verkrijgbaar bij Bureau LGOG.


Prijs

€ 10 euro / € 15 (verzending per post)

Jaar van uitgave

1990

ISBN-nummer

90-71581-04-7

Plaats

Maastricht