Miscellanea Trajectensia (Werken LGOG 4)

Beschrijving

De bijdragen in deze uitgave gaan over:

 • „Een bibliotheque voor den meesten luyster van de stadt", door Mr. Drs. H.H.E. Wouters
 • De Maastrichtse Vroenhof, door Mr. H. Hardenberg
 • De iconografische betekenis van de Maastrichtse „Noodkist", door Prof. Dr. J.J.M. Timmers
 • Henric van Veldeke als edelsteenkundige en gemmafiel, door Drs. J.M.G. Notermans
 • Maastricht omstreden door Brabant, Luik, Loon en Gelre, 1200-1274, door Dr. G.W.A. Panhuysen
 • Maastricht als Brabantse voorpost in de Limburgse Successie-oorlog (1283-1288), door M.K.J. Smeets
 • Un fragment inédit d'un obituaire de Saint-Servais de Maestricht (XIVe et XVe siècles), door Prof. Dr. J. Stiennon
 • De Maastrichtse raadsverdragen uit de middeleeuwen, door Prof. Dr. W. Jappe Alberts
 • Handschriften van het Kapittel van Sint Servaas ter Koninklijke Bibliotheek in 's-Gravenhage, door Dr. P.J.H. Vermeeren
 • Aspecten van de Maastrichtse lakennijverheid en -handel, in hoofdzaak gedurende de late middeleeuwen, door J.G.J. Koreman
 • Proeve ener genealogie van het Maastrichtse kooplieden- en magistraatsgeslacht Nootstock, door M.G.M.A. van Heyst
 • Mattheus Herbenus Traiectensis, een humanist van het eerste uur, door Mr. Drs. H.H.E. Wouters
 • Belastingconflicten tussen Maastricht en de Landen van Overmaas, door J.M. van de Venne
 • Het verloop van de bevolkingscurve van Maastricht tot 1830, door A.G.H. Kemp
 • Klokken en klokkenspelen te Maastricht, door G.M.I. Quaedvlieg
 • Over het aandeel van de stad in de vestingbouw te Maastricht in de periode van 1632 tot 1794, door L.J. Morreau
 • Maastrichtse Primi der Leuvense hogeschool, door Prof. Dr. W.J.H. Prick
 • Het plan van de Maastrichtse magistraat tot oprichting van een Collegium Theologicum te Maastricht in 1787, door Drs. L.J.J. Moers
 • De Maastrichtse dialektliteratuur vóór 1840, diir Drs. L. Spronck
 • Rond de opheffing van het Kapittel van Sint Servaas en de verkoop van zijn goederen, door Br. Sigismund Tagage
 • Zwanezang van het Maastrichtse goud- en zilversmedenambacht, door A.A.M.N. Dejong
 • Over de bibliotheek en de kunstwerken van Charles Clement Roemers, door Dr. C.M. Bussels
 • Van tricolore tot driekleur, Maastricht 1814-1815, door Br. Winifred Ubachs
 • Maastrichts sociaal-economische structuur tijdens de Franse tijd en het Verenigd Koninkrijk (1895-1830), door Dr. A.J.Fr. Maenen
 • Mystificatie en waarheid rond baron B.J.C. Dibbets, vestingcommandant van Maastricht van 1830 tot 1839, door Drs. G.J.B. Verbeet
 • J.T. Binkhorst van den Binkhorst, burgemeester en geoloog, 1810-1876, door Dr. E.M. Kruytzer
 • Een periode van sociale kentering (1880-1890), door Drs. J.F.R. Philips

Prijs

Niet meer op voorraad

Auteur

Uitgegeven door Koninklijk LGOG

Jaar van uitgave

1962

Plaats

Maastricht