Maaslandse Melange. Opstellen over Limburgs verleden (Werken LGOG 14)

Beschrijving

Deze opstellen werden aangeboden aan dr. P.J.H. Ubachs bij gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag.

De bijdragen in deze publicatie gaan over:

 • dr. P.J.H. Ubachs: onbevangenheid en engagement van een historicus, door A. Janssen
 • Bibliografie van het historische werk van dr. P.J.H. Ubachs, door Ingrid Evers
 • Venlo is nog geen Maastricht: over de verhouding tussen katholiek en protestant in Venlo, 1718-1719, door K. Schutgens
 • 'Un emploi de haut nom et d'une rapport modique'. De benoeming van kanseliers van het Oostenrijkse Hof van Gelre, 1720-1794, door A. Berkvens
 • De opheffing van het Antonietenklooster te Maastricht, door J. Haas
 • Sleinada: een onbetrouwbare bron voor de historie van de bokkenrijders, door F. Augustus
 • Het Maastrichtse Tribunal Supérieur (einde 1794 - begin 1796) A. Gehlen
 • De lotgevallen van het archief van de Duitse Orde in de Nieuwen Biesen te Maastricht, door M. van der Eycken
 • Der Priesternachwuchs im Bistum Lüttich zwischen 1802 und 1815 - unter besonderer Berücksichtigung der Niedermaas, door Alfred Minke
 • De armoedigste provincie des Rijks (1820-1940), door J. Janssen
 • De pastoriegoederen van Ottersum, door J. van Rensch
 • Martin Cudell (1773-1845) en de Romeinse weg van Tongeren naar Jülich, door J. Jamar
 • 'Een schuldig pligt-verzuim?' Petitiebewegingen in Limburg tot herstel van grieven 1828-1830, door E. Ramakers
 • Migranten en optanten. De uittocht van de Maastrichtse bovenlaag na de Belgische opstand nader beschouwd, door N. Bos
 • H.H.J. Peters, leraar te Rolduc, en het tijdschrift De Middelaer (1840-1843), P. Geurts
 • Stemming en stemming maken. Noordoort-Limburg in het voorjaar van 1848, A. Geurts
 • Limburg - Maastricht - Thorbecke, 1848-1853, C. de Wit
 • Onderwijscongregatie en vrijheid van vereniging: een aspect van de schoolstrijd in Limburg, 1857-1859, door L. Tagage
 • Kerk en cultuur in conflict. J.A. Paredis en het Roermondse amateurtoneel in de jaren veertig van de negentiende eeuw, door Peter Nissen
 • Verzamelaars van schilderijen te Roermond voor 1850, door G. Venner
 • De voetsporen van Charles Guillon. Verzamelbeleid en inrichting van het Rijksmuseum te Amsterdam onder V.E.L. de Stuers, P.J.H. Cuypers en J.A. Alberdingk Thijm, door Bernadette van Hellenberg Hubar

Prijs

Leden: € 10,00 / niet-leden: € 12,50

Auteur

Onder redactie van Bernadette van Hellenberg Hubar, Ingrid Evers, P. Geurts, A. Janssen, J. van Rensch, C. Schutgens, M. Spiertz, L. Tagage en C. de Wit

Jaar van uitgave

1990

ISBN-nummer

9071581055

Plaats

Maastricht