Maaslands melange. Opstellen over Limburgs verleden Dr. P.J.H. Ubachs aangeboden bij gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag (Werken 14)

Beschrijving

Broeder P.J.H. (Pierre) Ubachs (1925-2010) was een prominent Maastrichts en Limburgs historicus, met op zijn naam een indrukwekkende lijst van publicaties. Binnen het LGOG vervulde hij in de loop der jaren tal van functies als redactielid en redactiesecretaris van periodieken en seriewerken, onder meer van de Publications. In 1990 besloot het LGOG hem bij gelegenheid van zijn 65e verjaardag te eren met een huldeblijk in de vorm van een bundel opstellen: Maaslands melange. Opstellen over Limburgs verleden Dr. P.J.H. Ubachs aangeboden bij gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag.

In het ten geleide van de bundel schrijft de voorzitter van de redactiecommissie, drs. B.C.M. barones van Hövell tot Westerflier-van Hellenberg Hubar: ‘Het was de redactiecommissie van deze gelegenheidsbundel niet onbekend dat Dr. P.J.H. Ubachs een voorkeur heeft voor het tijdvak 1713-1867 uit Limburgs verleden. De redactiecommissie heeft gemeend deze geschiedkundige voorkeur te moeten honoreren en haar in dit Festschrift door collega-historici van de jubilaris te laten uitkristalliseren.’ Dit heeft geleid tot negentien (kunst)historische artikelen en voorts tot een biografisch artikel over broeder Ubachs en een bibliografie van diens historisch werk.

Klik hier voor de volledige inhoudsopgave van deze 396 pagina’s tellende bundel, die verscheen als deel 14 in de reeks Werken van LGOG. Maaslands melange is verkrijgbaar bij Bureau LGOG.


Prijs

€ 10 euro / € 15 (verzending per post)

Jaar van uitgave

1990

ISBN-nummer

90-71581-05-5

Plaats

Maastricht