In hoede van rechte gekeerd. Opstellen ter gelegenheid van dertig jaar Werkgroep Limburgse Rechtsgeschiedenis (Werken LGOG 20)

Beschrijving

Werken 20, In hoede van rechte gekeerd, verscheen bij gelegenheid van het dertigjarig bestaan van de Werkgroep Limburgse Rechtsgeschiedenis. Redacteur Louis Berkvens reikte tijdens de algemene ledenvergadering van LGOG op 16 april 2011 het eerste exemplaar uit aan genootschapsvoorzitter Karel Majoor.

In hoede van rechte gekeerd bevat negen opstellen over de rechtsgeschiedenis van Limburg. Naast onderwerpen uit de wereldlijke rechtsgeschiedenis van Noord- en Midden-Limburg in de Middeleeuwen en de Vroege Nieuwe Tijd, wordt in een tweetal bijdragen aandacht besteed aan onderwerpen uit de geschiedenis van het kerkelijk recht. De bundel wordt besloten met twee bijdragen over de late achttiende en vroege negentiende eeuw. Dit twintigste deel van de Werken is opgedragen aan de nagedachtenis van de in september 2010 overleden Dr. P. J.H. Ubachs, vanaf de oprichting een actief lid van de Werkgroep Limburgse Rechtsgeschiedenis. In de bundel is een kort voor zijn overlijden voltooide bijdrage over het Trentse huwelijksdecreet ‘Tametsi’ opgenomen.

In hoede van rechte gekeerd. Opstellen ter gelegenheid van dertig jaar Werkgroep Limburgse Rechtsgeschiedenis stond onder redactie van prof.dr. A.M.J.A. Berkvens en mr. Th.J. van Rensch.

Prijs

Leden: € 25,00 / niet-leden: € 30,00

Auteur

Prof. dr. A.M.J.A. Berkvens en mr. Th.J. van Rensch

Jaar van uitgave

2011

ISBN-nummer

978-90-71581-14-4

Plaats

Maastricht