'Het Leenrecht Vergadert...' Een geschiedenis van de Keurkeulse Mankamer te Heerlen in de vroegmoderne periode (1469-1795) (Werken LGOG 26)

Beschrijving

Op 1 november wordt deel 26 in de serie Werken gepubliceerd. Dit deel werd geschreven door prof. dr. Louis Berkvens en draagt de titel 'Het Leenrecht Vergadert...' Een geschiedenis van de Keurkeulse Mankamer te Heerlen in de vroegmoderne periode (1469-1795).

Sinds de 12e eeuw beschikten de keurvorst/aartsbisschoppen van Keulen over leengoed in het Land van Valkenburg, langs de Worm en in het Land van Ter Heiden. Vanaf de vijftiende eeuw vormden de bezitters daarvan een aparte groep onder hun leenmannen. Deze leenmannen berechtten in eigen kring leenrechtelijke geschillen, onder leiding van een stadhouder. Aanvankelijk was er sprake van ambulante rechtspraak. Omstreeks 1469 kwam daarin verandering en werd de rechtspraak geïnstitutionaliseerd. In 1518 werd de Keurkeulse Mankamer te Heerlen voor het eerst met zekerheid als reeds bestaande instelling in bronnen vermeld.

Vanaf 1548 veranderde de positie van de Keurkeulse Mankamer sterk ten gevolge van de moderne staatsvorming in het gebied tussen Maas en rijn. Met een beroep op hun soevereiniteitsrechten onderwierpen de bezitters van de Landen van Overmaze vonnissen van de Keurkeulse Mankamer voortaan aan hoger beroep op de Raad van Brabant te Brussel en nadien te 's-Gravenhage. Deze ontwikkeling leidde tot talrijke jurisdictiegeschillen en diplomatieke incidenten met de Keurvorsten van Keulen tot aan het einde van het Ancien Régime (1795).

Het boek biedt een overzicht van de geschiedenis en de organisatie van de Keurkeulse Mankamer en behandelt daarnaast aspecten van het formele en materiële leenrecht. Aan de hand van drie uitgewerkte voorbeelden wordt de praktijk van het vroegmoderne leenrecht inzichtelijk gemaakt.

Prijs
€ 25,00 euro (exclusief verzendkosten)

Auteur

prof. dr. Louis Berkvens

Jaar van uitgave

2021

ISBN-nummer

978-90-71581-21-2

Plaats

Maastricht