Duizend jaar Sint-Martinusparochie. Facetten van de Geschiedenis van Venlo (Werken LGOG 17)

Beschrijving

De auteurs van de artikelen in deze bundel zijn, binnen de beperkte doelstelling van hun studieonderwerp, ieder op zoek gegaan naar archeologische of geschreven bronnen, naar gebouwen, beelden of andere kunstvoorwerpen. De opzet van het boek is om verschillende facetten van de geschiedenis van de Martinusparochie weer te geven. De volgende hoofdstukken komen aan bod:

  • De kerk in het midden? Kerk en nederzetting in middeleeuws Venlo, door Jocob Schotten
  • De bouwgeschiedenis van de Sint-Martinuskerk te Venlo, door Boris Ariaens
  • Enkele inventarisstukken van de Sint-Martinuskerk te Venlo nader bekeken, door Wilma ten Arve, Eveline Klompmakers en Harry Tummers
  • Timmeratie van het nieuwe pastoreel huys oft weym te Venlo. Bouwgeschiedenis van de Venlose pastorie, door Roy Denessen
  • Het Antifonale van Venlo, door Gerard Sars
  • Venlo in verandering. Een Oppergelderse stad in de tijd van de beeldenstorm, door Jos Schatorjé
  • Kerkelijk leven en zielzorg rond de Sint-Martinuskerk in de vroegmoderne tijd, door Peter Nissen
  • Ludolphus van Veulen. De laatste pastoor uit Averbode (1800-1829), door Paul van Meegeren
  • Het Klokje van Sint-Martinus, door Vera Holthuis
  • Parochie in oorlogstijd, door Willem Ite Boelens

Prijs

Niet meer op voorraad.

Auteur

Redactie: drs. W.I.N.J. Boelens, drs. J.W.J. Loontjens, drs. P.J.A. van Meegeren en dr. F.P.T. Slits

Jaar van uitgave

2000

ISBN-nummer

9090134786

Plaats

Maastricht