De oorkonden van het klooster Sint-Gerlach te Houthem 1202-1293 (Werken LGOG 28)

Beschrijving

Op 19 september werd het 28e deel van de Werken, het boek 'De oorkonden van het klooster Sint-Gerlach te Houthem 1202-1293', gepresenteerd. De Stichting Limburgse Oorkonde is bezig met een serie boeken waar opgeborgen, kwetsbare oorkonden van Limburg van de afgelopen eeuwen beschikbaar worden gemaakt voor een groter publiek. Dit is het eerste deel van de serie Oorkondeboeken.

In de inleiding wordt er dieper ingegaan over de ridder-kluizenaar Gerlach, de graven van Heinsberg-Valkenburg en het premonstratenzerklooster Sint-Marie, welke allemaal sterk gerelateerd zijn aan de kloosterstichting. Daarnaast worden circa 40 oorkonden gerelateerd aan het klooster van Sint-Gerlach besproken. De teksten zijn van origine in het Latijns, maar met met behulp van deskundigen zijn deze naar het Nederlands vertaald in de vorm van interpretatieve en parafraserende vertalingen. Beide talen zijn te lezen in deze editie. Voorafgaand deze teksten, zijn er overzichten beschikbaar gesteld met informatie over de oorkonde zoals o.a. afschriften, uitgaves, regesten en data. Tenslotte is er een index van alle persoons- en plaatsnamen te vinden met als afsluiting een personalia over iedereen die meegewerkt heeft om dit boek tot stand te brengen.

Prijs
€30,00 euro (exclusief verzendkosten)

Auteur

Dr. G.A.M. Van Synghel, Drs. W. Govaers, Mr. Drs. Th. Ebben, Dr. J. Hartmann

Jaar van uitgave

2022

ISBN-nummer

978-90-71581-24-3

Plaats

Maastricht