De gouverneurs in de beide Limburgsen 1815-1989 (Werken LGOG 11)

Beschrijving

De bijdragen in deze uitgave gaan over:

 • Charles de Brouckère (1757-1850), gouverneur van Limburg, 1815-1828, door E. Ramakers
 • Maximilien de Beeckman (1781-1834), gouverneur van Limburg 1828-1830, door E. Ramakers
 • F.K.A. de Loë (1789-1838), gouverneur van Limburg, 1830-1831, door M. Kellens
 • J.E.P.E. Gericke (1785-1845), buitengewoon commissaris, 1831-1839 en P.A.S. Kerens (1781-1862), waarnemend gouverneur, 1831-1839 [Nederlands-Limburg], door A. van Kempen
 • Jean-François Hennequin (1772-1846), gouverneur van Limburg, 1831-1843 [Belgisch-Limburg], door M. Kellens
 • Werner de Lamberts (1775-1849), gouverneur van Limburg 1834-1843 [Belgisch-Limburg], door M. Kellens
 • Mr. A.J.L. Borret (1782-1858) en J.E.P.E. Gericke (1785-1845), commissarissen voor de wederinbezitneming 1839-1840 [Nederlands-Limburg], door A. van Kempen
 • J.E.P.E. Gericke (1785-1845), gouverneur van Limburg 1841-1845 [Nederlands-Limburg], door A. van Kempen
 • Pierre Leonard Louis Marie baron de Schiervel (1783-1866), gouverneur van Limburg 1843-1857 [Nederlands-Limburg], door J. Kusters
 • Mr. P.D.E. MacPherson (1792-1846), gouverneur van Limburg 1845-1846 [Nederlands-Limburg], door A. van Kempen
 • Jhr. Mr. E.J.P. van Meeuwen (1802-1873), gouverneur/commissaris des konings van Limburg 1846-1856 [Nederlands-Limburg], door A. van Kempen
 • Van der Does de Willebois (1816-1892), commissaris des konings 1856-1874 [Nederlands-Limburg], door M. Smeets
 • Theodoor de T'Serclaes de Wommersom (1809-1880), gouverneur van Limburg 1855-1871 [Belgisch-Limburg], door dr. M. van der Eycken
 • Pierre Jacques François de Decker (1812-1891), gouverneur van Limburg in 1871 [Belgisch-Limburg], door dr. M. van der Eycken
 • Joseph Bovy (1810-1879), gouverneur van Limburg 1872-1879, 45 jaar ten dienste van de provincie [Belgisch-Limburg], door J. Mertens
 • Jhr. Mr. Edouard de Kuyper (1817-1893), commissaris des konings 1874-1893 [Nederlands-Limburg], door T. Huijs
 • A.E.L.H.G. Goupy de Beauvolers (1825-1894), gouverneur van Limburg 1879-1894 [Belgisch-Limburg], door M. Hanson
 • Henri Theodore Jules de Pitteurs-Hiégaerts (1834-1917), gouverneur van Limburg 1894-1914 [Belgisch-Limburg], door S. Vandervelde
 • Gustave Ruijs de Beerenbrouck (1842-1926), commissaris der koningin, 1893-1918, en Charles Ruijs de Beerenbrouch (1873-1936), commissaris der koningin, mei-augustus 1918 [Nederlands-Limburg], door G.A.M. Beekelaar
 • Van Hövell tot Westerflier (1877-1936), commissaris der koningin, 1918-1936 [Nederlands-Limburg], door J. Wieland
 • Graaf Theodore de Renesse (1854-1927), gouverneur van Limburg, 1919-1927 [Belgisch-Limburg], door J. Helsen
 • Hubert Verwilghen (1883-1955), gouverneur van Limburg 1928-1950 [Belgisch-Limburg], door Dr M. van der Eycken
 • Willem van Sonsbeeck (1877-1969), commissaris der koningin, 1936-1947 [Nederlands-Limburg], door J.G.M. Dorren
 • Belgische gouverneurs en Nederlandse commissarissen vanaf 1940
 • Bevolking van de beide Limburgen in cijfers, 1815-1989

Prijs

Leden: € 10,00 / niet-leden: € 12,50

Auteur

Onder redactie van: J.H.M. Wieland, P.J.H. Ubachs, E.P.M. Ramakers, M.K.J. Smeets, M. Van de Eycken, S. Vandevelde

Jaar van uitgave

1989

ISBN-nummer

9071581039

Plaats

Maastricht