De Gouverneurs in de beide Limburgen 1815-1989 (Werken LGOG 11)

Beschrijving

In 1989 bestonden de beide (Nederlandse en Belgische) provincies Limburg 150 jaar. Op allerlei manieren werd destijds stilgestaan bij dit heuglijk feit. Ook het LGOG deed een duit in het zakje met de publicatie van De Gouverneurs in de beide Limburgen 1815-1989. Deze 408 pagina’s tellende bundel, verschenen als deel 11 in de reeks Werken, bevat biografieën van alle gouverneurs en commissarissen der koningin aan beide zijden van de grens. Ook de gouverneurs van de tussen 1815 en 1839 ongedeelde provincie Limburg ontbreken niet. De naoorlogse gouverneurs en commissarissen der koningin komen er wel wat bekaaid vanaf: zij moeten het doen met een kort encyclopedisch artikel dat slechts enkele alinea’s beslaat.

In het voorwoord omschrijft de redactiecommissie de doelstelling van de bundel – waaraan veertien auteurs bijdragen leverden – als volgt: ‘Een schets geven van de geschiedenis der twee provincies Limburg tussen 1815/1839 en 1989 aan de hand van het ambtelijk leven van hun hoogste provinciale gezagsdrager.’ Vanwege de diversiteit van het bronnenmateriaal zijn de biografieën niet volgens een strak schema opgezet. Overigens beklaagt de redactie zich in haar voorwoord over het gemis aan particuliere correspondentie bij veel gouverneurs.

De Gouverneurs in de beide Limburgen 1815-1989 is verkrijgbaar bij Bureau LGOG.


Prijs

€ 10 (afhalen) / € 15 (verzending per post)

Auteur

90-71581-04-9

Jaar van uitgave

1989

Plaats

Maastricht